Výživa dospělých

Selen může chránit proti rakovině měchýře

Selen může ženám pomoci výrazně snížit riziko nádorového onemocnění měchýře podle předpokladů nového výzkumu.

Výzkumníci hodnotili hladinu selenu v nehtech u prstů nohy u 767 osob s karcinomem měchýře a u 1.108 osob bez tohoto onemocnění. Nebyl nalezen vztah mezi hladinou selenu a rizikem vývoje karcinomu měchýře u celé populace, ale jen u speciálních skupin osob – žen, mírných kuřáků a u těch osob, kteří měli positivní karcinom.

Výsledky tohoto výzkumu dávají určitou naději , že by se mohlo předejít nádorům a možná i některým úsilím chemopreventivním podle M. Karagas.

American Association for Cancer Research, December 8th 2008