Poradna - Školní stravování

S jakými nejpalčivějšími problémy se v současné době potýká školní stravování?

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, s jakými nejpalčivějšími problémy se v současné době potýká školní stravování?

Děkuji

Pro konkrétní odpověď je otázka položena velmi všeobecně.

 

Problémů má školní stravování více, je třeba asi rozlišit, zda jde o lokální problémy nebo celorepublikové.

 

Zhruba jdou problémy rozdělit do několika skupin:

 

1.      Výživový okruh – sílící tlaky různých společenství, které chtějí stávající systém školního stravování měnit, bez znalostí k tomu potřebných, vyžadování změn na základě informací sesbíraných většinou z Internetu nebo populárních časopisů, kteří své čtenáře straší smyšlenými nebezpečími, které ji hrozí konzumací potravin (nedá se blíže specifikovat, škála strašidel je příliš široká), zpochybňování stávající výživové politiky státu v oblasti školního stravování, nedůvěra k názorům odborníků a překotné podléhání populárním nevědeckým názorům

 

2.      Personální okruh – špatné finanční ohodnocení pracovníků, špatně postavené normativy, ze kterých se stanovují mzdy, stárnutí osazenstva kuchyní, společenské postavení pracovníků jídelen, nízké ohodnocení této činnosti ve společnosti vůbec

 

3.      Legislativní – nové předpisy, které se chystají a budou se dotýkat školního stravování, je třeba tyto předpisy aplikovat do praxe a naučit se s nimi pracovat, to jsou problémy průběžné, ale malé množství metodiků v terénu tuto situaci hodně komplikuje, školní jídelny se často musí se změnami vyrovnat vlastními silami,

 

4.      Existenční problémy – časté předávání školních jídelen do rukou soukromých firem, které ohrožuje pracovní místa pro stávající zaměstnance, a znamená výraznou změnu pro strávníky

 

To jsou globální problémy, které se více méně týkají celého systému. Pak k tomu přibývají individuální problémy v jednotlivých regionech a  školních jídelnách, které se týkají každodenního provozu, a jsou většinou také lokálně řešeny.

 

Bc. Alena Strosserová