Vybrané články

Role máku ve výživě člověka

2020/1
Ing. Monika Sabolová, Ph.D., Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky,
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt
Pěstování a využití máku nejenom pro potravinářské, ale i farmaceutické účely má dalekosáhlou historii. Mák byl a stále je součásti mnoha tradičních receptů nejenom v České republice. Ta patří v současnosti spolu se Slovenskem, Maďarskem, Ukrajinou a Tureckem k největším světovým producentům potravinářského máku. Roční spotřeba máku na osobu se v České republice odhaduje na 0,4 kg. Mák má v našem jídelníčku tradiční roli, jelikož má velmi příznivé nutriční složení. Má vysoký obsah tuku, bílkovin, vlákniny, tokoferolů a minerálních látek zejména vápníku. Vyznačuje se i obsahem některých dalších látek jako jsou fytosteroly či fenolové látky, které mohou mít pozitivní vliv na zdraví člověka.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The cultivation and use of poppy seeds for food and also for pharmaceutical purposes have a long tradition. Poppy seeds have been an important part of many traditional recipes not only in the Czech Republic. Nowadays the largest world producers of poppy seeds for food purposes are the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Ukraine and Turkey. The consumption of poppy seeds in the Czech Republic is about 0.4 kg per person per year. Poppy seeds play a traditional role in the Czech diet. They are a good source of fat, protein, fiber, tocopherols and minerals, especially calcium. They are also rich in other valuable compounds, such as phytosterols or phenolics, which have a positive effect on human health.