Výživa obecně

Potraviny pro náladu: Čokoláda a depresivní symptomy

Čokoláda ovlivňuje náladu. Autoři článku studovali vliv čokolády na špatnou náladu u dospělých mužů a žen. Studie se podrobilo 694 mužů a 324 žen, tedy 1018 dospělých osob v San Diego v Kalifornii. Sledovaní neměli diabetes, ani nějakou známou srdeční a arteriální chorobu. 931 osob nebralo léky antidepresivní a konzumovalo čokoládu. Celkem 1009 osob konzumovalo čokoládu.

Výsledky:
positivní výsledky pro positivní depresi se zjistily u 16 osob, u kterých byla konzumace čokolády vyšší (8,4 podání /měsíc) než u těch, kde konzumace čokolády byla jen 5,4 podání /měsíc a u 22 osob byla konzumace ještě vyšší, a to 11,8 podání /měsíc. Tato zjištění se neobjevila u sledovaných osob obecně, a to ve zvýšení obsahu tuků, sacharidů ani energie.

Závěry:
Vyšší deprese jsou spojeny s vyšší konzumací čokolády. Byla zjištěna příčinná souvislost a spojení a podklad pro budoucí studie.

Podle:
Rose N., Koperski S., Colomb BA.

JAMA 2010, 303, 2120