Archiv akcí ČR

Postgraduální školení v obezitologii

20. 3.  – 24. 3. 2017
Praha 1
Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1 – posluchárna přízemí.

Pořadatel:
Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity

Přihlášky a bližší informace:
u paní Věry Raisové na adrese vraisova@endo.cz nebo tel. 224905463.

Program:
http://web2.endo.cz/cz/index.php/edukace/skoleni-v-obezitologii/

Školení je akreditováno ČLK a je podpořeno Českou technologickou platformou pro potraviny.

Garanti:
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.