Výživa obecně

Obohacování mouky vitaminem A

Nedostatek vitamin A ohrožuje více než 130 milionů dětí, mladších než pět let, a asi 20 milionů těhotných a kojících žen. Je to způsobeno nízkou konzumací živočišných produktů a také nízkým příjmem rostlinných potravin, bohatých na provitamin A.

U takové populace může obohacování obilné mouky hrát důležitou úlohu pro zlepšení stavu vitaminu A u občanů. Protože nedostatek vitamin A přispívá také k nedostatku železa a tím k anemii, obohacování potravin pomáhá redukovat jak nedostatek vitaminu A tak i železa.

Mouky z obilí jsou hlavní komponentou stravování chudých rodin v mnoha zemích a obohacování je technicky snadné. Mlynáři a pekaři, kde se obohacování mouky vitaminem provádí, uvádějí, že ztráty vitaminu A, ke kterým dochází, jsou zanedbatelné ve srovnání s výsledkem, který obohacování přináší. Např. upečený obohacený chléb obsahuje 99 % vitaminu A ještě po 3 dnech skladování při teplotě 22°C. Přidávání vitaminů a železa je velmi ekonomické, stojí jen několik centů. Obohacování může snížit mortalitu dětí o 23 – 34 % a mortalitu žen o 40 %. Článek je doložen bohatou literaturou.

Podle:
Hector Cori
Nutriview 2009 / 1, 4 – 5