Poradna - Školní stravování

O kolik navýšit normované porce, abych měla na přidání pro děti v MŠ?

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat kolik mohu přidat k normování (přílohy,masa), abych měla na přidání dětem v MŠ. Kapacita 60 dětí. Je nějaká vyhláška, podle čeho se mám řídit? Děkuji.

Dobrý den,
Vážená paní Hrušková,
základním právním předpisem souvisejícím s organizací školního stravování je vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění platných předpisů. Příloha č. 1 stanoví konkrétní průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“. V souladu s výživovými doporučeními byly vybrány určité komodity, a to maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny. Průměrná spotřeba je stanovena na jednotlivé kategorie strávníků (děti do 6 let, a 7 leté, žáky 7 – 10 let, 11 – 14 let a patnáctileté, dále studenty ve věkové kategorii 15 – 18 let).
Pro děti MŠ je průměrná doporučená denní dávka masa za měsíc 55 g, pro kategorii přílohy je stanovena pouze doporučená spotřeba brambor. Výše uvedená vyhláška nestanoví direktivně konkrétní receptury. Společnost pro výživu vydala v roce 2007 Receptury pokrmů pro školní stravování, kde se na straně 52  1. dílu jsou uvedeny doporučené koeficienty přepočtu, a to podle věku strávníků (pro děti do 6 let je to koeficient 0,5). Tzn., že normované druhy potravin jsou kráceny, v tomto případě na ½, dále pak koeficientem 0,7, 0,8 (kategorie žáků ZŠ) ale rovněž 1,25 (vhodné pro střední školy, případně zaměstnance – ty se však nezapočítávají do plnění hodnot spotřebního koše).
Z uvedených skutečností vyplývá, že právní předpis stanoví pouze průměrnou spotřebu vybraných skupin potravin (u masa s tolerancí plnění + – 25%), dále stanoví v Příloze č. 2 rozpětí finančních normativů – pouze tyto dvě skutečnosti jsou předmětem zákonné normy, ostatní je záležitostí provozního řádu každé školní jídelny resp. příspěvkové organizace. Lze tudíž zvolit koeficient vyšší (např. 0,6) případně je možné stanovit vnitřním řádem, že koeficient bude zvýšen dle aktuální potřeby (neplnění spotřebního koše, u oblíbených pokrmů atp.).
Zjednodušeně lze konstatovat, že nejste v oblasti receptur a normování přímo limitována právním předpisem, rozhodně však doporučuji stanovit si konkrétní pravidla vhodná a platná ve vaší školní jídelně.

 
Odpovídala: Petronila Gleichová