Vybrané články

Nutriční hodnota a využití pohanky

2018/4
Ing. Jana Rysová
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Abstrakt
Článek shrnuje informace o nutriční hodnotě a využití pohanky. Pohanka setá (Fagopyrum esculentum Moench) je jednoletá rostlina, která patří do čeledi rdesnovitých (Polygonaceae), díky svému využití je ale velmi často řazena mezi pseudoobiloviny. Pohanka je stará kulturní plodina, která vyhovuje současnému trendu hledání zdravých potravin. Obsahuje kvalitní bílkoviny s vysokým obsahem argininu a lysinu, množství vlákniny potravy, minerálních látek, vitaminů skupiny B, karotenoidů a tokoferolů. Vysoce významný je obsah rutinu a dalších látek s vysokou antioxidační aktivitou. Pohanka patří mezi přirozeně bezlepkové potraviny a je tak důležitou surovinou pro jejich přípravu. U citlivých osob mohou ale bílkoviny pohanky vyvolat alergickou reakci. Na českém trhu je široký výběr mlýnských produktů z pohanky i zpracovaných finálních výrobků, včetně doplňků stravy.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
This article summarizes the information about the nutritional value and use of buckwheat. Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) is an annual crop belonging to the family Polygonaceae, but because of its use, it is very often classified as pseudocereal. Buckwheat is an old cultural crop that suits the current trend of looking for healthy food. It contains proteins with high content of arginine and lysine, a lot of dietary fiber, minerals, B vitamins, carotenoids and tocopherols. The content of rutine and other substances with high antioxidant activity is also very important. Buckwheat belongs to naturally gluten-free foods and it is an important raw material for the gluten-free foods production. In sensitive people, buckwheat proteins however, may cause an allergic reaction. A rich choice of buckwheat mill products, processed buckwheat products and also dietary supplements are available on the Czech market.