Poradna - Školní stravování

Na koho se obrátit, aby došlo ke změně ve školní jídelně?

Dobrý den,

stravuji se ve školní jídelně. Jídelníček je bez fantazie – stále stejný a jídlo je nedovařené nebo naopak rozvařené, maso tvrdé a jídlo velice nechutné. Při vaření jsou v hojné míře používány polotovary. Místo ovoce jsou podávny drahé tyčinky, aby se peníze provařily a na konci měsíce už zase chybí a jídlo podle toho vypadá. Stížnosti – ředitel, vedoucí jídelny, zbytečné. Jídlo nechutná ani žákům a ani učitelům a vrací se. Žádná změna. Na koho se obrátit, aby došlo ke změně?

Kolektiv učitelů

Omlouvám se za pozdní odpověď na Váš dotaz. Domnívám se, že by bylo nejlepší, obrátit se na metodičku školního stravování, která působí na krajském úřadě Vašeho kraje. Pokud u Vás tato funkce není obsazena, tak to je trochu problém. Možná by bylo dobré zkusit ještě do problému zainteresovat Českou školní inspekci, která může alespoň za pomoci kontroly výpočtu spotřebního koše zjistit, zda je tento dodržován. Již tím se ukáže, jestli je jídelníček pestrý a vhodný či nikoliv.

 

Podle toho jak problém popisujete, se jeví, že pracovníci školní jídelny se svojí práci příliš nevěnují. Nemohu posoudit, zda se ve Vaší ŠJ používají polototvary. Občas se v tomto ohledu strávníci mýlí (někdy se zdá, že se jedná o polotovar, ale nemusí to vždy být pravda). Můžete též vytvořit ve Vaší škole tzv. stravovací komisi, složenou z rodičů (je výhodou, pokud máte některé rodiče – odborníky), pedagogů a případně pravidelně docházejících cizích strávníků. Pokrmy ochutnat – lze požádat o degustační porci = malou porci (pokud nejste pravidelnými strávníky) a do sešitu zapsat hodnocení. V případě několika záporných a nestranných hodnocení lze vedení školy či ŠJ požádat o nápravu (s konkrétním uvedením závad). Pokud by k nápravě nedošlo obrátit se pak opravdu na ČŠI.

 

Pokud byste měli zájem, mohla bych Vám udělat rozbor jídelních lístků za dva libovolné, avšak na sebe navazující měsíce, ze kterých bych mohla vysledovat, zda opravdu dochází k nerovnoměrnému čerpání potravin a tudíž i ke k nutričně špatně složené stravě. Bohužel chutnost ale hodnotit nemohu, to by měla právě stravovací komise.

 

Bc. A. Packová