Poradna - Školní stravování

Musí se dítě stravovat ve školce?

Dobrý den.
Chtěla bych vědět, zda se musí dítě stravovat ve školce. Dcera – předškolák, má celiakii oběd jí nosím z domu a ve školce jí ho ohřejí. Školka zajistila svačinky – bezlepkový chléb a rohlík s máslem, ale pečivo připomíná spíše strouhanku a dostává každý den to samé. Bohužel není v možnostech školky zajistit nic jiného. Ráda bych svačiny do školky nosila sama, ale bylo mi řečeno, že dítě musí jíst ve školce alespoň jedno jídlo jimi připravené. Dcera tyto svačiny stejně nejí, protože to opravdu není možné ukosat. Poradíte prosím jak mám postupovat? Děkuji J.V.

Dobrý den,
tato situace má jednoduché řešení, je jen nutné se domluvit s vedením školky a školní jídelnou.
 
Stravování ve školce probíhá podle dvou předpisů. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání a školním stravování.
 
 Ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním stravování se píše toto:

§4 Stravování dětí
 
(1) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 
(2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem2b).
 
Zvláštním předpisem se v tomto případě myslí vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 
V praxi to znamená, že pokud je dítě v mateřské školce v době podávání stravy, musí se s ostatními stravovat. Dítě bez dietního omezení odebírá stravu, kterou vyrobila školní jídelna. Tam není povoleno donášet si své pokrmy.
 
U dietního stravování je tomu jinak. Dítěti je možné poskytovat dietní stravování na základě potvrzení lékaře, že jeho onemocnění vyžaduje dietní opatření.
 
V zásadě jsou možné dvě formy dietního stravování – buď školní jídelna vaří pro dítě dietní stravu, za podmínek daných vyhláškou nebo ředitel školy dovolí donášet si své dietní jídlo do zařízení. O to se pak postará školní jídelna v rámci svého provozu, aby neporušila hygienické předpisy a dítě dostalo své dietní jídlo. Toto není dietní stravování dle příslušné vyhlášky o školním stravování, ale je to dovoleno hlavním hygienikem, aby se mohlo vyjít vstříc dětem s dietním omezením i v případech, kdy jídelna není schopná dietní stravování zajistit. V provozu často dochází i ke kombinacím donášení vlastních pokrmů a přípravy ve školní jídelně, jak jste to ostatně popsala i ve vašem případě.
 
Pokud Vám současná situace nevyhovuje, je možné domluvit se s vedením školky a jídelny, že budete donášet všechnu stravu. Neporušíte tím žádný předpis, protože dítě se bude stravovat ve školce v době podávání jídla. Jediné, co budete muset vyřešit s vedoucí jídelny, je placení stravy. Pokud nebudete odebírat z jídelny vůbec nic, nebudete také nic platit. Je možné domluvit se na zaplacení jednoho denního jídla, což umožní dítě zapsat do stravovaných osob, a jídelna vám bude poskytovat nápoje, ovoce, zeleninu a další přirozeně bezlepkové potraviny, na kterých se s jídelnou domluvíte. Ostatní dietní potraviny budete do školky donášet.
 
Mgr. Alena Strosserová