Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2018 – program

Konference Dietní výživa 2018

On-line přihláška

Program konference

A) Potraviny s přidanou nutriční hodnotou – funkční potraviny
B) Co nás profesně trápí či podporuje
C) Výživa pacientů s neurologickým či psychiatrickým onemocněním
D) Screening a Skóre nutričního rizika

ÚTERÝ 9. 10. 2018

8.00 – 8.55 Registrace účastníků
8.55 Oficiální zahájení konference

A) Potraviny s přidanou nutriční hodnotou – funkční potraviny

MUDr. P. Tláskal, CSc.
Potřeba snižování či zvyšování nutričních složek v naší výživě. SPV, FN Motol
9.00 – 9.25

Ing. D. Gabrovská, Ph.D.
Inovace potravin – informace z Potravinářské komory ČR. Potravinářská komora
9.25 – 9.50

Ing. M. Sluková, Ph.D.
Celozrnné výrobky ve výživě člověka. VŠCHT
9.50 – 10.15

RNDr. Jan Kvíčala, CSc.
Selén a jeho význam pro organismus. Endokrinologický ústav Praha
10.15 – 10.55

Diskuse, Prezentace firem
10.55 – 11.00

Přestávka 11.00 – 11.15

Ing. Š. Horáčková, CSc.
Probiotické mikroorganismy v potravinářství. VŠCHT
11.15 – 11.40

prof. Ing. Dostálová, CSc.
Jak se orientovat při nákupu fermentovaných mléčných výrobků, ale i jiných potravin. VŠCHT
11.40 – 12.00

Přestávka na oběd 12.00 – 13.15

Mgr. J. Macková, MUDr. P. Tláskal CSc., NT L. Fenclová, Mgr. M. Baliková, Ing. I. Němečková. Ph.D., MUDr. P. Bouzek
Studie Vitamin D seniorů. FN Motol, SPV, Domov seniorů Praha Chodov
13.15 – 13.40

Ing. J. Pivoňka, Ph.D.
Potraviny nového typu jako zdroj vitaminu D. VŠCHT
13.40 -14.00

PhDr. K. Hlavatá, Ph.D.
Potraviny se zvýšeným obsahem bílkovin. Vím co jím
14.00 -14.20

doc. Ing. J. Brát, CSc.
Tuky s přirozenou či přídatnou nutriční hodnotou. Vím co jím
14.20 – 14.40

Diskuse, prezentace firem
14.40 – 14.50

Přestávka 14.50 – 15.00

B) Co nás profesně trápí či podporuje (diskusní workshop)

PhDr. I. Málková
Je důležité nejen co jíme, ale proč jíme a jak jíme. STOB
15.00 – 15.30

Přestávka 15.30 – 15.40

Mgr. Ing. I. Pražanová
Představení České asociace nutričních terapeutů. Thomayerova nemocnice Praha
16.00 – 16.15

L. Nárožná, DiS.
Novinky ze světa Studentské asociace nutričních terapeutů. Masarykova univerzita Brno
16.15 – 16.30

Mgr. Ivana Šišková
Kobliha na tabletu aneb (ne)zdravá strava v nemocničním stravování. UVN Praha
16.30 – 16.45

Workshop – Nemocniční výživa.
Jednání u pana ministra zdravotnictví (Mgr. Ing. L. Pražanová, Bc. Věra Andrášková, Mgr. Marie Kohutová, DiS., Bc. Lucie Růžičková)
16.45 – 17.30

STŘEDA 10. 10. 2018

C) Výživa pacientů s neurologickým či psychiatrickým onemocněním

MUDr. P. Tláskal, CSc., MUDr. J. Kraus, CSc.
Výživa dětí s neurologickou problematikou. FN Motol
9.00 – 9.30

Bc. L. Jordak, Mgr. Nývltová
Výživa u dětí s centrálním neurologickým postižením z pohledu fyzioterapeuta. Neurorehabilitační klinika Axon Praha
9.30 – 10.00

MUDr. I. Šarbochová
Výživa pacientů s cévní mozkovou příhodou. FN Motol
10.00 – 10.30

Přestávka 10.30 – 10.45

MUDr. K. Sheardová
Faktory životního stylu včetně výživy v prevenci poruch paměti a demence. Mezinárodní centrum klinického výzkumu a1.NK při FN u sv. Anny v Brně
10.45 – 11.30

MUDr. M. Navrátilová, CSc.
Výživa pacientů s psychiatrickou diagnózou. Psychiatrická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno
11.30 – 12.00

Olga Mengerová, NT
Nutriční péče o pacienty s bipolární poruchou. IKEM
12.00 – 12.20

Přestávka na oběd 12.20 – 13.30

D) Screening a skóre nutričního rizika (koordinuje doc. MUDr. F. Novák, Ph.D.)

MUDr. M. Šenkyřík
Intervence nutričního rizika a komplikace malnutrice. Lékařská fakulta MU Brno
13.30 -13.50

MUDr. M. Tichý, Ph.D.
Jak vybírat nástroje pro plošnou detekci malnutrice. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
13.50 – 14.10

doc. MUDr. F. Novák, Ph.D.
Jaké skóre nutričního rizika a kdy má význam. VFN Praha
14.10 – 14.30

Mgr. M. Baliková
Hodnocení skóre nutričního rizika v dětské části FN Motol.
14.30 – 14.50

Mgr. M. Matějková
Nutriční screening na standardním odd. FN. VFN Praha
14.50 – 15.10

Bc. L. Růžičková
Vyhledávání pacientů s nutričním rizikem v intenzivní péči. VFN Praha
15.10 – 15.30

Mgr. M. Zemanová
Nutriční riziko a postupy u popáleninového traumatu. FN Královské Vinohrady
15.30 – 15.50

Bc. V. Vodičková
Nutriční screening u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. Domov Sue Ryder
15.50 – 16.10

Diskuse, závěr konference

Úprava programu vyhrazena.

On-line přihláška