Poradna - Školní stravování

Mohou žáci ve ŠJ hradit zvlášť polévku a zvlášť oběd?

V naší ŠJ hradí žáci zvlášť polévku a zvlášť oběd. Zajímalo by nás, jestli musíme chtít úhradu za celý oběd včetně polévky i když se do fin. normy vejdeme, co ukládá vyhláška?

Dobrý den,

 

vždy platilo, že finanční normativ je určen pro celý oběd. Přesto se některé školní jídelny pokusily obejít vyhlášku a prodávat jednotlivé části oběda samostatně, přičemž vyčerpaly celý finanční normativ pouze na hlavní jídlo. Oběd ve školní jídelně tak byl finančně mnohem dražší, než určuje regulační vyhláška.

 

Z tohoto důvodu byly do novely vyhlášky o školním stravování 463/2011 Sb., dány přesné definice, z jakých položek se oběd nebo večeře skládá. Polévka samozřejmě mezi tyto složky patří a je neoddělitelnou částí oběda. Musí se tedy logicky vejít do ceny stanovené provozovatelem za úplatu za oběd.  Pokud tedy školní jídelna postupuje jinak, je to porušení vyhlášky a měla byste na tuto školní jídelnu podat stížnost ke zřizovateli a České školní inspekci.

 

Bc. Alena Strosserová