Výživa obecně

Micronutrient Forum – Forum o mikroživinách

Toto forum bylo ustaveno v roce 2006, když bylo zjištěno, že existují deficity vitaminu A, železa, zinku, jodu a kyseliny listové.

Byla ustavena organizace IVACG (Vitamin A Consultative Group), zabývající se vitaminem A a organizace INACG (International Nutritional Anemia Consultative Group), zabývající se anemií. První setkání ustaveného fora bylo zorganizováno 16.–18. 4. 2007 v Turecku. Tématem byly „Význam a kontrola deficitu mikroživin: z hlediska vědy, řízení a programu – definování závěrů“.

Bylo konstatováno, že Turecko bylo velmi úspěšné ve snížení deficitu železa, zinku a jodu zavedením obohacování a suplementace. Diskutovaným tematem byla aplikace velkých dávek vitaminu A novorozencům v Asii. Bylo konstatováno, že tento způsob aplikace vitaminu A je účinnější než suplementace vitaminu A po 5 měsíců života dítěte.

Organizátorům fora bylo vysloveno uznání, že se jim podařilo dostat „pod jednu střechu“ úplně všechny mikroživiny, což vyžaduje vytvořit dobře koordinovaný a účinný program. Byla zdůrazněna nutnost všeobecné jodizace soli a suplementace vitaminem A u dětí do 5 let života, zlepšení stavu železa a kyseliny listové u těhotných žen a kromě toho i snížení deficitu železa u dětí v oblasti výskytu malárie. Dále bylo uvedeno, že zinek je ekonomicky nejvýhodnějším preparátem proti průjmu, ale dosud nejsou údaje o jeho preventivním podávání dostatečně průkazné.

Obohacování potravin v rozvojových zemích je velmi účinné a nedávno vypracované směrnice organizacemi FAO / WHO pro obohacování potravin v rozvojových zemích budou dobře sloužit národnímu řízení. Zdůrazněn byl požadavek skloubení programu pro zdraví matek a dětí. Jižní Afrika podala přehled o výsledcích obohacování potravin v jejich zemích. Je jich už více než 30, kde se základní potraviny obohacují a už více než 85 % potravin je vyrobeno průmyslově.

Tohoto setkání – tohoto fóra se zúčastnili pracovníci z více než 60 zemí a jejich setkání umožnilo sponzorování 17 nadnárodními organizacemi.

Podle:
Bowley A.
Nutriview 2007/2, 3–4