Vybrané články

Mediální kampaň proti školnímu stravování

2014/2

ZPRAVODAJ PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
ÚVODNÍK 2014

Na konci roku 2013 se rozběhla nátlaková kampaň proti současnému spotřebnímu koši a proti současnému stravování ve školních jídelnách.

Tato kampaň oficiálně začala otevřeným dopisem iniciativy Skutečně zdravá škola, který byl adresován Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na vědomí byl zaslán dalším ministerstvům a Společnosti pro výživu – dopis i odpovědi ministerstev si přečtete v tomto Zpravodaji pro školní stravování.

Několik dnů po obdržení otevřeného dopisu, během kterých ministerstva připravovala odpověď, předalo sdružení otevřený dopis i ČTK, která jej postoupila dalším médiím Tím se roztočilo kolo článků, které velmi jednostranně dávají prostor zmíněné iniciativě,. Zveřejněný dopis našel pochopení i u dalších sdružení pro alternativní stravování, které tuto iniciativu v tisku hojně podporují.

Je s podivem, že ani po měsíci od rozpoutání této kampaně (tento úvodník vzniká v polovině ledna), ani jedny noviny, ani jeden časopis nedal prostor druhé straně. A to se například týdeník Respekt, který otiskl k tomuto tématu dva články, dokonce holedbá snahou uveřejnit jiný názor:“ Abychom předešli námitkám, že se nejedná o vyvážený text, předesíláme, že jsme připraveni otisknout i názor protistrany, tedy ministerských úředníků či magistrátních pracovníků, podle kterých je současné složení stravy vyhovující, není podle nich potřeba vyjít vstříc zavádění nemasových variant – a nebo je to příliš složité.“

Článek v Respektu byl opravdovou třešničkou na dortu v současných invektivách zastánců alternativního stravování vůči školnímu stravování. Citujeme názor pana Bartůška, kterého si jistě pamatujete jako člena Meziresortní komise pro školní stravování. Proto, že pan Bartůšek byl členem této skupiny a měl možnost podrobně se seznámit se všemi náležitostmi školního stravování a dlouhodobě jednal s odborníky na výživu, je jeho názor velmi překvapivý. Citujeme z Respektu:

„David Bartůšek je otec z brněnské waldorfské školy. Před pěti lety se podíleli na aktivitě ministra školství Ondřeje Lišky, který chtěl změnit školní stravování.

Doporučené dávky živin, na jejichž základě jsou sestaveny v současné době platné spotřební koše, pocházejí z doby socialismu (tedy z roku 1990), kdy tyto doporučené dávky sloužily k plánování výživy lidu. Nebyly založené na vědě, ale na politice, přesněji na průměrné spotřebě potravin v té době.

Spotřební koše, kterými se dodnes řídí školní stravování, nemají tudíž s vědou o výživě nic společného. Navíc tyto doporučené dávky živin nikdy v historii oficiálně nevyhlásil stát. Jedná se o doporučení, které vydala zájmové organizace, a převzalo ministerstvo školství. Proto spotřební koše nemají ani vědecký, ale ani právní základ.“

Na tyto věty reaguje ministerstvo zdravotnictví, neboť se jedná o zcela nepravdivé informace. Výživové normy byly vytvořeny na základě podkladů Světové zdravotnické organizace, spočítány a vytvořeny lékaři a odborníky na výživu. Schváleny byly Ministerstvem zdravotnictví a hlavním hygienikem. Na jejich podkladě byl velmi pečlivě a odborně sestaven spotřební koš, který je stanoven vyhláškou MŠMT, schválenou Ministerstvem zdravotnictví, aby vyhovoval stanoveným doporučeným dávkám. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že spotřební koš je beze změn, nevylučuje zařazování všech nových a žádoucích potravin, které nabízí současný trh. Zároveň dochází k upřesnění plnění jednotlivých komodit spotřebního koše dle současných vědeckých poznatků. Tolerance plnění spotřebního koše umožňuje, aby jídelny postupovaly při sestavování jídelníčků dle stanovených doporučení.

Reakce čtenářů v internetové diskuzi pod článkem, už hovoří o tom, že ani čtenáři si nenechají všechno vnutit, citujeme z diskuze: „ale tohle vypadá jako křižácká výprava vegetariánů proti zbytku světa. Požaduje-li zavedení svých standardů do společnosti jako její základní standard okrajový názor má a musí být odmítnut (diktát menšiny).“

Je tedy možné, že toto urputné tlačení na pilu, může mít pro tuto skupinu nepředpokládaný efekt, a to, že si podřežou větev sami pod sebou.

Vy máte nyní možnost prostudovat si tuto mediální kampaň podrobněji, udělejte si tedy na útoky na toto tažení proti konvenčnímu stravování většiny tohoto národa svůj názor.

Redakce