Poradna - Školní stravování

Máte přehled, zda se šéfkuchaři školí?

Dobrý den,

spolu s několika rodiči iniciujeme veřejnou schůzku s provozovatelem školního a předškolního stravování firmou Scholarest(dříve Eurest). Protože s pestrostí ani kvalitou jídel nejsme spokojeni, rádi bychom od vás věděli, jak firma své šéfkuchaře školí. Má pravděpodobně svá interní školení. Máte přehled, zda se šéfkuchaři této firmy školí i v rámci jiných (vašich) programů? Jaká školení (certifikace) jsou dle vašeho názoru hodnotná? Účastní se jídeny firmy Scholarest(Eurest) soutěží o školní jídelnu – jaké mají výsledky? Které školní jídelny tohoto řetězce byste na základě kvalitního a pestrého jídelníčku i správnosti postupů při přípravě doporučili?

A ještě jiný dotaz: existuje norma na maximální zastoupení polotovarů na úkor čerstvých surovin v týdenním plánu (jídelníčku). Jestli spotřební koš řeší i polotovary na úkor čerstvých surovin, což nevím. Zdá se nám, že Scholarest vaří více z prášku a koncentrátů, než z čerstvých surovin.

Velmi děkuji

Vážená paní,

 

na Váš dotaz ohledně školní jídelny ve Vašem městě bohužel nemůžeme konkrétně odpovědět, neboť se jedná o firmu, která nespadá do naší kompetence a má svá interní pravidla. Avšak obecně Vám mohu sdělit, že pracovníci školních jídelen, nevyjímaje pracovníky cateringových firem,  poskytujících školní stravování jsou povinni se:

 

1. každoročně proškolit v oblasti hygieny což jim ukládá zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

 

2. vzhledem k tomu, že je jim poskytována dotace od státu (jsou zařazeni do rejstříku škol a školských zařízení) musí dodržovat:

 

* zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

* vyhlášku č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění

 

3. dále musí samozřejmě respektovat všechny další předpisy vztahující se ke školnímu  stravování (naše i evropská nařízení)

 

Dále bych odpověděla na jednotlivé otázky:

 

1) Máte přehled, zda se šéfkuchaři této firmy školí i v rámci jiných (vašich) programů? – nemáme

 

2) Jaká školení (certifikace) jsou dle vašeho názoru hodnotná? – nelze jednoznačně odpovědět, záleží na erudovanosti lektorů

 

3) Účastní se jídelny firmy Scholarest (Eurest) soutěží o školní jídelnu – jaké mají výsledky? – kromě letošního ročníku se v předchozích letech  zúčastnili; dostali se i do finále;

 

4) Které školní jídelny tohoto řetězce byste na základě kvalitního a pestrého jídelníčku i správnosti postupů při přípravě doporučili? – takové doporučení Vám nemůžeme poskytnout (bylo by třeba znát názory strávníků z jednotlivých jídelen a i tak není zaručena objektivita hodnocení)

 

5) Existuje norma na maximální zastoupení polotovarů na úkor čerstvých surovin v týdenním plánu (jídelníčku) – bohužel taková norma neexistuje

 

6) Spotřební koš řeší i polotovary na úkor čerstvých surovin – neřeší, protože se automaticky předpokládá, že dětem se  připravují pokrmy převážně z čerstvých surovin

 

Pokud máte obavu, že strava pro Vaše děti je připravována převážně z polotovarů, obraťte se na Českou školní inspekci, Krajskou hygienickou stanice ve Vašem kraji nebo na Krajský úřad a požádejte je o součinnost.

 

V každém případě nejúčinnějším řešením by měla být schůzka s poskytovatelem stravy a případně za účasti výše zmíněných institucí.

 

Bc. Anna Packová