Poradna - Školní stravování

Je možno ve Školní jídelně podávat musli tyčinky, které mají prošlou minimální dobu trvanlivosti?

Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal zda je možno ve Školní jídelně pro ZŠ podávat musli tyčinky, které mají prošlou minimální dobu trvanlivosti o 14 dní.
předem děkuji za odpověď

Vážený pane,

 

ustanovení odst. 1) § 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění p.p., které stanoví pravidla uvádění potravin do oběhu je platné i pro zařízení školního stravování.

 

Citace: „Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny… c) s prošlým datem použitelnosti.‘‘

 

Pro úplnost však je třeba upozornit na odst. 2) uvedeného paragrafu citace: „Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné.‘‘

 

Závěr:

 

Školní jídelna by se měla vyvarovat podávat produkty s prošlou dobou minimální trvanlivosti, se zřetelem na odst. 2) lze předpokládat, že 14 dnů po době uplynutí minimální trvanlivosti je müsli v neporušeném obalu zdravotně nezávadné. Zda byla ze strany školní jídelny splněna i podmínka označení, případně , zda byl výrobce požádán o stanovisko možnosti podání výrobku po době minimální trvanlivosti není z Vašeho dotazu zřejmé.

 

S pozdravem Petronila Gleichová, OŠ ÚMČ Praha 6