Poradna - Školní stravování

Mají děti 3-10 let nárok na stejnou normu jídla?

Dobrý den,
ve školní jídelně platí děti z MŠ ( 3-6 let) a děti ZŠ ve skupině 7-10 let stejnou částku za oběd. Děti MŠ samozřejmě plus za doplňková jídla.
Mají tedy tyto děti 3-10 let nárok na stejnou normu jídla? V letošním roce byl zdražen oběd pouze dětem z MŠ, ale dětem se ZŠ ne. Zdá se mi tato kalkulace diskriminující pro mateřinku.

Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

 

k Vašemu dotazu Vám sděluji.

 

Je-li tomu skutečně tak, že se jedná o cenu POUZE za OBĚD, tak kalkulace
není v tomto případě v pořádku.
Finanční normativ se pohybuje v níže uvedeném rozmezí a nelze jej stanovit
pod ani nad stanovenou hranici.

 

kategorie 3 – 6 let oběd 14,00 – 25,00 Kč
kategorie 7 – 10 let oběd 16,00 – 32,00 Kč

 

tzn. že nejmenší rozdíl, který by měl být mezi těmito kategoriemi je 2,- Kč
(dle minimální částky), ale může být samozřejmě i vyšší.

 

Výše úhrady na potraviny je stanovena tak, aby příslušná věková kategorie
dostávala nutričně hodnotnou stravu dle spotřebního koše, který musí školní
jídelna plnit. Není žádoucí dávat dětem v MŠ nadměrné porce a naopak „šidit“
děti v ZŠ.

 

Pokud stravu připravuje stejná školní jídelna je důležité, aby měla tyto
kategorie rozlišené nejen věkově, ale i ve výdejce potravin. Tak by se dalo
zjistit, zda je kalkulace ceny nastavená správně. Může totiž docházet k
tomu, že celodenní stravování dětí v MŠ je díky doplňkovým jídlům
(přesnídávce + svačině) drahé a není dobře nastavena celková cena stravy
(tj. všechny 3 jídla) a hospodaří se pak s celkovou částkou od všech
strávníků. .

 

Shrnuto:
není možné, aby za oběd ve školní jídelně platily děti v MŠ (3-6 let) a děti
v ZŠ (7-10 let) stejnou částku. Stanovení úplaty za školní stravování musí
být určeno s ohledem na věkovou kategorii strávníků.

 

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování