Archiv akcí SPV

Kurzy pro pracovníky ve školním stravování 2015 – program

I. Základy vedení jídelny ZVJ

Kurz je vhodný zejména pro vedoucí menších provozů, kteří získali vzdělání v příbuzném oboru (např. absolventi středních ekonomických škol a obchodních akademií, vyučení v oboru apod.). Absolvování kurzu pomůže zvládnout základní problematiku provozu jídelny i provozovatelům zařízení školního stravování.

Termín: 17. – 20. srpna 2015, (příjezd možný 16. 08. 2015 po 17. hod.).

Prosíme, abyste nás na příjezd dne 16. 08. 2015 upozornili na přihlášce.

Zahájení 17. 08. 2015 registrace od 8.00 hod.

Cena: 2 899,- Kč

Program:

1. Poslání a význam školního stravování

2. Výživa

2.1 Základy výživy, výživové potřeby podle věkových skupin;

2.2 Doporučené výživové dávky ve školním stravování, jejich smysl;

2.3 Zásady ekonomického naplnění doporučených výživových dávek.

3. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům

3.1 Seznam alergenů a jejich výskyt;

3.2 Sledování alergenů při dodávce potravin a při výrobě jídel;

3.3 Povinnost pro školní jídelny informovat strávníky.

4. Školní dietní stravování

4.1 Podmínky stanovené právním předpisem;

4.2 Správná výrobní a hygienická praxe při přípravě diet.

5. Hlavní skupiny potravinářských výrobků

5.1 Jejich složení a význam ve výživě.

6. Správná hygienická a výrobní praxe ve školní jídelně

6.1 Úvod do správné praxe;

6.2 Co může ohrozit strávníka ve ŠJ;

6.3 Bezpodmínečné hygienické požadavky, správná praxe a HACCP, základní pojmy;

6.4 Předpoklady pro řádnou hygienu provozu a sanitaci;

6.5 Správná hygienická a výrobní praxe;

6.5.1 nákup a uskladnění potravin,

6.5.2 příprava potravin a studená kuchyně,

6.5.3 tepelné zpracování potravin na pokrmy,

6.5.4 expedice a výdej pokrmů,

6.5.5. umývání nádobí, manipulace s odpady;

6.6 Požadavky na zdravotní stav a osobní hygienu pracovníků;

6.7 Požadavky na hygienu provozu (sanitace, odpady).

7. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

7.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí;

7.2 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení;

7.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy;

7.4 Předcházení ohrožení života a zdraví;

7.5 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance;

7.6 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky;

7.7 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech;

7.8 Účast zaměstnance na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8. Legislativní rámec činnosti zařízení školního stravování

8.1 Zápis zařízení školního stravování;

8.2 Zajišťování stravovacích služeb;

8.3 Kalkulace ceny stravovacích služeb;

8.4 Ekonomická hlediska činnosti školní jídelny;

8.5 Náklady a výnosy školního a závodního stravování;

8.6 Doplňková činnost náklady a výnosy.

9. Účetnictví ve školní jídelně

9.1 Skladové hospodářství;

9.2 Měsíční závěrka;

9.3 Zúčtovací vztahy.

10. Kontrola v zařízení školního stravování

10.1 Vnitřní kontrolní systém (zákon č. 320/2012 Sb.);

10.2 Kontrola – zřizovatel, ČŠI, HS.

Závěrečný test a hodnocení


 

II. Zaučený kuchař / kuchařka ZK

Kurz je určen pro ty, kteří pracují na pozici kuchaře a jsou vyučení alespoň v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.). Kurz poskytne základní znalosti o výživě, surovinách, kuchařské technologii, hygieně a bezpečnosti práce.

Termín: 17. – 20. srpna 2015, (příjezd možný 16. 08. 2015 po 17. hod.)

Prosíme, abyste nás na příjezd dne 16. 08. 2015 upozornili na přihlášce.

Zahájení 17. 08. 2015 registrace od 8.00 hod.

Cena: 3 399,- Kč

Pro praktickou část potřebujete ochranný oděv.

Program:

1. Výživa a stravování

1.1 Doporučené výživové dávky pro jednotlivé kategorie strávníků – spotřební koš.

2. Školní dietní stravování

2.1 Podmínky stanovené právním předpisem;

2.2 Správná výrobní a hygienická praxe při přípravě diet.

3. Hlavní skupiny potravinářských výrobků

3.1 Jejich složení a význam ve výživě.

4. Technologie – správná výrobní praxe

4.1 Základní technologické postupy;

4.2 Normy a receptury;

4.3 Skladba jídelního lístku.

5. Správná hygienická praxe

5.1 Co může ohrozit našeho strávníka i nás;

5.2 Jak se bránit nebezpečí;

5.3 Základní hygienické požadavky, co je správná praxe a co znamená HACCP;

5.4 Při jaké změně zdravotního stavu vzhledem k naší práci musíme k lékaři;

5.5 Rizika z různých druhů potravin a rizikové pokrmy;

5.6 Základem hygieny provozu ŠJ jsou znalosti a správné návyky (čištění, zacházení s odpady a další úkoly sanitace).

6. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

6.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí;

6.2 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení;

6.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy;

6.4 Předcházení ohrožení života a zdraví;

6.5 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance;

6.6 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky;

6.7 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech;

6.8 Účast zaměstnance na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7. Praktická část

7.1 Příprava vybraných typů diet.

8. Význam školního stravování, základy evidence

Závěrečný test a hodnocení