Přihláška na akci

Ve formuláři vyplňte

 1. Plátce (přesné fakturační údaje).
 2. Organizaci, která Vás na akci vysílá. NEVYPLŇUJTE, pokud je shodná s plátcem.
 3. Jména přihlášených včetně všech jejich titulů a služby, které objednávají.

Způsob platby

  • Převodem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB Praha 1, č.ú. 19-2773480287/0100.
  • Variabilní symbol naleznete v e-mailu potvrzujícím objednávku.
  • Platbu prosím uhraďte do 5 dnů.

  Storno podmínky pro Kurzy vaření dietní stravy od Společnosti pro výživu:

  • Storno poplatky se neúčtují, pokud přihlášený zruší svoji účast do 21 dnů před termínem kurzu.
  • Při zrušení 20 – 14 dní před termínem kurzu storno poplatek činí 25 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení 13 – 6 dnů před termínem kurzu storno poplatek činí 50 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení 5 a méně dnů před termínem kurzu storno poplatek činí 100 % z ceny kurzu.
  • V případě storna z vážných důvodů (musí být písemně doloženo lékaře aj.) se storno poplatek neúčtuje.
  • Vždy je možné na kurz vyslat místo sebe jinou osobu
  • Z vážných důvodů (musí být doloženo písemně) je možná změna termínu po vzájemné dohodě.
  • SPV si vyhrazuje právo zrušit kurz vaření z důvodů nenaplnění dané kapacity (méně jak 5 přihlášených lidí), toto je povinna SPV oznámit písemně každému jednotlivému přihlášenému minimálně 10 dní dopředu. V případě zrušení kurzu ze strany SPV se již zaplacený poplatek vrací v plné výši.
  Jste-li člen SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
  Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.
  Odesláním přihlášky souhlasí účastník kurzu s výše uvedenými storno podmínkami.

   

  Přihláška na vybranou akci SPV – 1. část
  Prosíme vyplňte všechna pole označená *.

   

  1. Plátce – přesné fakturační údaje :
   

  2. Organizace, která Vás na akci vysílá. NEVYPLŇUJTE, pokud je shodná s plátcem :