Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2023

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Pod záštitou MŠMT

MŠMT

Partnerem konference je AG Foods

ag foodsOrkla

Termín akce:
16. května a 17. května 2023

Místo konání:
Pardubice
Konferenční sál Domu techniky Pardubice
Náměstí Republiky 2686,
https://dtpce.cz/o-nas/

Ubytování:
Varianta 1)
Hotel LABE, Masarykovo nám. 2633, Pardubice, kde máme rezervované pokoje
Pozn: Již jsou k dispozici pouze nezrekonstruované pokoje. Nové pokoje jsou již obsazené přihlášenými účastníky.
http://www.hotellabe.cz/
Varianta 2)
Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice, kde máme rezervované pokoje v omezeném množství
https://www.hoteleuro.cz/
Varianta 3)
individuální zajištění např. přes booking.com.

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Mgr. Jana Bradová

Večerní program 16. 5. bude zajištěn v partnerství se společností AG foods.

Stravování:
V ceně je zahrnuto občerstvení a oběd po oba dva dny konference kromě večeře. V případě dietního omezení napište své požadavky do poznámky v registračním formuláři.

Organizační pokyny a ceník

 • Vložné na dvoudenní konferenci je 2.990,- Kč vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 2.690,- Kč. vč. DPH.
  Vložné zahrnuje organizační a režijní náklady, obědy a občerstvení po oba dva dny konference, večerní program, anketu se slosováním o hodnotné ceny.
 • Ubytování:
   • Varianta 1) Hotel Labe http://www.hotellabe.cz/. Pozn: Již jsou k dispozici pouze nezrekonstruované pokoje. Nové pokoje jsou již obsazené přihlášenými účastníky.
    • Cena za jednu osobu za 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji činí 800,- Kč vč. DPH, včetně snídaně
    • Cena lůžka za 1 noc v jednolůžkovém pokoji činí 1350,-Kč vč. DPH, včetně snídaně
   • Varianta 2) Hotel Euro https://www.hoteleuro.cz/
    • Cena za jednu osobu za 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji činí 1300,- Kč vč. DPH, včetně snídaně.
    • Cena lůžka za 1 noc v jednolůžkovém pokoji činí 2200,-Kč vč. DPH, včetně snídaně
   • Při objednávání ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, prosím, uveďte do poznámky v registračním formuláři jméno spolunocležníka. V případě, že spolunocležník nebude uveden, má organizátor právo přidělit spolunocležníka sám. Pokud nebudeme mít nikoho k dispozici, jsme nuceni doúčtovat cenu jako za jednolůžkový pokoj.
   • V obou hotelích máme omezený počet zarezervovaných pokojů. V případě vyčerpání této kapacity, si musí přihlášený na konferenci zajistit ubytování sám.
 • V ceně je zahrnuto občerstvení formou ochutnávek od vystavovatelů a oběd po oba dva dny konference kromě večeře. V případě dietního omezení na oběd, napište své požadavky do poznámky v registračním formuláři.
 • Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci.

 

Storno podmínky:

 • Storno poplatky se neúčtují, pokud přihlášený zruší svoji účast do 21 dnů před termínem konference.
 • Při zrušení 20 – 14 dní před termínem činí storno poplatek činí 25 % z ceny.
 • Při zrušení 13 – 6 dnů před termínem storno poplatek činí 50 % z ceny
 • Při zrušení 5 a méně dnů před termínem storno poplatek činí 100 % z ceny.
 • V případě storna z vážných důvodů (musí být písemně doloženo potvrzením od lékaře aj.) se storno poplatek neúčtuje.
 • Vždy je možné na konferenci vyslat místo sebe jinou osobu.
 • SPV si vyhrazuje právo zrušit konferenci z mimořádných důvodů (např. epidemická situace). V tomto případě se vrací již zaplacený poplatek v plné výši.

Program konference

Tematické okruhy:

 • ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – 60 LET EXISTENCE
 • ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – OD SOUČASNOSTI PO BUDOUCNOST
 • MASO, JEDNA Z POTRAVIN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
 • SOUČASNÁ VÝŽIVA DĚTÍ – S ČÍM VŠÍM SE MŮŽEME SETKAT

 

I. den – úterý 16. května 2023 od 10.00 – 18.00 hodin

9.00 – 9.50 – Registrace účastníků

9.50 – 10.00
Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

1. BLOK – ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PŘIPOMÍNÁ 60 LET SVÉ EXISTENCE

10.00 – 10.20
Úloha školní stravování ve vzdělávacím procesu naší mládeže – Mgr. Jan Mareš, MBA, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

10.20 – 10.40
Spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství na koncepci školního stravování – MUDr. Zdena Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

10.40 – 11.00
Spolupráce metodiků školního stravování se zřizovateli či jinými subjekty v rámci místa působnosti – Olga Johanidesová, Kraj Vysočina, SPV

11.00 – 11.20
60letá historie školního stravování – Mgr. Jana Bradová, Krajský úřad Plzeňského kraje, SPV

11.20 – 11.40
O osobnostech ve školním stravování – moderuje Eva Ložeková, SPV

11.40 – 12.00
Prezentace vystavovatelů, diskuse k I. bloku přednášek

12.00 – 13.00
Přestávka na oběd

2. BLOK – POZITIVA A NEGATIVA ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ SOUČASNOSTI

13.00 – 13.20
Současnost školního stravování z pohledu hlavního hygienika ČR – MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví ČR

13.20 – 13.40
Školního stravování v organizační struktuře MŠMT – Ing. Ilona Vaculová, Ministerstvo školství

13.40 – 14.20
Nutriční zamyšlení nad školním stravováním současnosti (aby se ze školního stravování nestaly restaurace nebo léčebná zařízení) – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Mgr. Marieta Baliková, FN Motol, SPV

14.20 – 14.40
Pilotní studie SZÚ: kompenzace nedostatku DHA a EPA ve školních obědech přídavkem rybího oleje – Mgr. Svatava Bischofová, Ph.D., Ing. Mgr. Michaela Vysloužilová, Ing. Zuzana Měřínská, Ph.D., RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., prof. MVDr. J. Ruprich, CSc. a kol., Státní zdravotní ústav, Brno

14.40 – 15.00
Hodnocení systému školního stravování z pohledu vedoucí školní jídelny – Mgr. Jarmila Střechová, metodička školního stravování, Praha 13

15.00 – 15.20
Pozitiva a negativa školního stravování z pohledu profesionálního kuchaře – Václav Šmiček, kuchař

15.20 – 16.00
Diskuse k II. bloku přednášek

16.00 – 16.20
Přestávka

3. BLOK – S ČÍM SE TAKÉ VE VÝŽIVĚ DĚTÍ SETKÁVÁME

16.20 – 16.35
Informace z jednání u kulatého stolu Poslanecké sněmovny ČR – zástupce výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR

16.35 – 16.55
Aktuální trendy ve výživových zvyklostech českých dětí, HBSC studie – Mgr. Michal Kalman, Institut zdravého životního stylu, Univerzita Palackého Olomouc

16.55 – 17.15
Behaviorální aspekty rychlého stravování v dětském věku – PhDr. Mgr. Michal Svoboda, PhD., Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

17.15 – 17.35
Konzumace energetických nápojů v dětském věku – MUDr. Jan Boženský, Nemocnice Vítkovice, MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol, SPV

17.35 – 17.55
Konzumace nealkoholických pivních nápojů v dětské populaci – Mgr. Petr Freimann, Suchej únor z.ú.

17.55 – 18.00
Diskuse k tématům III. bloku

Od 20,00 h Disco večer od společnosti AG foods v restauraci Domu techniky se slosovatelnými výherními vstupenkami.

II. den – středa 17. května 2023 od 9.00 – 12,30 hodin

4. BLOK – MASO A JEHO VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

9.00 – 9.20
Historický význam masa pro vývoj člověka – doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno

9.20 – 9.40
Role masa a výrobků z něj ve výživě – MUDr. Matěj Kohutiar, Ph.D., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha

9.40 – 10.00
Zpracování masa od dodavatele ke spotřebiteli, zrání masa – doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha

10.00 – 10.20
Maso a masné výrobky, legislativní členění a požadavky – Ing. Filip Beňo, Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

10.20 – 10.40
Imitace masa a masných výrobků na trhu v ČR, jejich výživová hodnota – MUDr. Václava Kunová, SPV, Nutradit

10.40 – 11.00
Diskuse, prezentace firem, přestávka

11.00 – 11.20
HACCP ke zpracování masa ve školních jídelnách – Ing. Naděžda Kulišťáková,
Cahlíková, Ph.D., VŠCHT Praha

11.20 – 11.40
Maso, zbožíznalství, nabídka na trhu v ČR, normování při přípravě – Ing. Tomáš Potůček, mrazírenská sekce PK ČR

11.40 – 12.00
Vývary připravené klasickou metodou nebo za využití polotovarů – doc. Ing. Jiří Brát, CSc., PK ČR

12.00 – 12.20
Reflexe udržitelnosti do školních jídelen – co můžeme čekat? – Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha, SPV

12.20 – 12.30
Diskuse k IV. bloku, závěr konference

12.30 – 13.00
Občerstvení

Změna programu vyhrazena