Poradna - Školní stravování

Kolik bude platit dcera v MŠ za stravování, když jí bude 7 let až v lednu?

Dobry den,
ráda bych se zeptala kolik bude platit dcera v Mš za stravovani, v které bude kategori, kdyz ji bude 7let az v lednu. Jestli bude vedena jako 6 létá nebo 7 letá. Dekuji Bala Stanislava

Vážená paní,

finanční limity na nákup potravin resp. rozpětí finančních limitů ve školním stravování stanoví Příloha č. 2 vyhlášky č. 107/2005 sb., o školním stravování, ve znění p.p. Stanovení konkrétní úplaty je v kompetenci ředitele školy, který zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování, v souladu s odst. 3. § 2 citované vyhlášky.

Zařazování dětí, žáků a studentů do věkových skupin se řídí následujícími legislativními normami:

I. zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění p.p. – konkrétně § 24 – školní rok začíná 1. Září a končí 31. Srpna následujícího kalendářního roku.“

II. Příloha č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního doku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Věkové skupiny jsou rozděleny:

1. strávníci do 6 let

2. strávníci 7 – 10 let

3. strávníci 11 – 14 let

4. strávníci 15 a více let

Z uvedeného vyplývá, že dítě, narozené v intervalu od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, v němž dosáhne vyšší věkové skupiny, zaplatí již od září vyšší cenu. V případě Vaší dcery bude stanoven finanční normativ pro školní rok 2015/2016 ve skupině 7 – 10 let.

 

Petronila Gleichová