Vybrané články

Káva a hodnocení její kvality

2019/6
Ing. Monika Sabolová, Ph.D., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky,
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt
Káva patří mezi jeden z nejvíce konzumovaných nápojů na světě. Káva jako nápoj se nevyznačuje významnou výživovou hodnotou, ale je konzumována zejména pro její stimulační účinek na nervovou soustavu, který je dán obsahem kofeinu, a také kvůli jejím senzorickým vlastnostem, aroma a chuti. Při hodnocení kvality kávy se využívá zejména metod senzorické analýzy, při kterých se nehodnotí jenom káva jako nápoj, ale i kvalita samotných kávových zrn..

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Coffee is one of the most consumed beverages in the world. Coffee as a beverage is not characterized by significant nutrition value but is consumed mainly for its stimulating effect on the nervous system, which is given by caffeine content. Coffee is also consumed because of its sensory properties, mainly flavour. Sensory analysis methods are frequently used in the quality of coffee evaluation and evaluate not only the coffee as a beverage, but also the coffee beans themselves.