Poradna - Školní stravování

Jídelníček v MŠ

Dobrý den,

dcera začala navštěvovat MŠ a nejsem spokojená s jídelníčkem. Po schůzce s vedoucí školní jídelny mám rozpačité pocity – paní vedoucí nám ukazovala staré zažloutlé receptury a to co se mi v jídelníčku nelíbí je prý vše povolené. Na Vašem webu jsem našla publikaci Receptury pokrmů pro školní stravování, ráda bych jí doporučila. Je možnost někde do knihy nahlédnout? Jedná se mi hlavně o použití uzenin, tavených sýrů, kombinace luštěnin s živočišnými bílkovinami.
Děkuji.

Školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005, novelizovanou v r. 2008 pod stejným č. 107. Vyhláška stanoví mj. průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den, a to podle věkových skupin strávníků. Průměrná spotřeba je stanovena na základě doporučených výživových dávek, vyhlášených hlavním hygienikem ČR tuto průměrnou spotřebu potravin je vedoucí školní jídelny povinna dětem zajistit. V r. 2007 vydala Společnost pro výživu (dále SPV) soubor téměř 700 receptur pro školní stravování. Soubor receptur je zpracován ve 3 dílech, každý díl je doplněn teoretickou částí, např. zásadami hygieny provozu, základy nauky o surovinách, technologií přípravy pokrmů apod. Jednotlivé receptury jsou doplněny technologickým postupem přípravy daného pokrmu a propočtem jeho nutriční hodnoty. Výběr použitých potravin není závazný, vedoucí školní jídelny může udělat změnu např. z důvodů krajových zvyklostí nebo obliby strávníků, změny však musí odpovídat požadavkům školního stravování, Technologické postupy přípravy pokrmů by měly být dodrženy, protože odpovídají hygienickým zásadám přípravy pokrmů.

 

Kromě receptur vydává SPV jíž více než 20 let Zpravodaj školního stravování jako součást dvouměsíčníku Výživa a potraviny, pořádá každoroční třídenní konferenci Školní stravování a letní kurzy pro pracovníky školních jídelen. S uvedenými písemnými materiály se můžete seznámit, popř. si je vyžádat v sekretariátu SPV, Slezská 32, 120 00 Praha 2, tel. 267 311 280, nebo na odborech školství krajských úřadů a magistrátů měst Prahy a Brna, popř. některých magistrátů či městských částí větších měst. Jistě vám vyjdou vstříc také školní jídelny, které materiály SPV pravidelně odebírají.

 

Ing. Eva Šulcová