Archiv akcí ČR

Jedlé květy 2011

1. workshop o netradičních zahradnických produktech
je určen zájemcům z oborů zahradnictví, zpracování, potravinářství a gastronomie

14. – 15. července 2011

Pořadatel:
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity a Česká vědecká zahradnická společnost

pod záštitou děkana ZF MENDELU doc. Ing. Roberta Pokludy, Ph.D.
organizují
Ústav zelinářství a květinářství, Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita v Brně, Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Termín konání:
14. – 15. července 2011

Místo konání:
Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně

Informace:
Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.,
+420 519 367 233,
neugebj@zf.mendelu.cz

Mediální partner:
časopis Zahradnictví