Poradna - Školní stravování

Je vhodné pro děti smažené jídlo?

Dobry den, dnes mel syn (3roky) ve skolce na ranni svacinku topinku s cesnekem… ve ctvrek maji chleba s uzenou makrelou. vetsina rodicu je zhrozena timto jidlem. je to normalni davat vubec detem takto smazene jidlo a jeste s cesnekem??

takto vypada jidelnicek MS
http://www.zslipova.cz/jidelnicek-skolka.htm

Vážená paní,

 

školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění p.p. která stanoví „pouze“ výživové dávky tzv. spotřební koš a finanční limity vždy pro jednotlivé kategorie strávníků (děti do 6 let, žáci 7 – 10 let, 11 – 14 let a 15 a více). Závazné receptury, podle kterých je strava připravována, však stanoveny nejsou. Doporučení, která jsou vydávána např. Hygienickou stanicí či Státním zdravotním ústavem nejsou závazná. Hlavním hlediskem skladby jídelního lístku je pestrost, dále je závazným hlediskem naplnit požadavky spotřebního koše. Ten je hlavním nástrojem, vedle finančního pokrytí, výživového rámce tzn. nezbytnosti podávat pokrmy ze sledovaných komodit (maso, ryby, luštěniny, zeleniny, mléko a mléčné výrobky, ovoce, cukr, tuky a brambory). Není tudíž postaveno na osobních preferencích odpovědných zaměstnanců (ředitel školy, vedoucí ŠJ či paní kuchařka, a ani na názorech, či spíše názorových směrech rodičů).

 

Každá škola má v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., právní subjektivitu, tzn., že statutární orgán školy – ředitel je zodpovědný za personální zajištění činností školy. Často se stává, že zejména ředitel mateřské školy zohledňuje jiné priority, např. ekonomické, a obsadí funkci vedoucí ŠJ bez odborného vzdělání ve výživě. Pak je reálné, že kompetentní osoba nemá požadované vědomosti.

 

Topinka osmažená na tuku není vhodným pokrmem ani na přesnídávku, ani na svačinu. Je to pokrm, který v sobě skrývá příliš mnoho tuků, v tomto případě přepálených. Česnek není ze stravy dětí vyloučen, ovšem ve vhodném pokrmu – např. polévka či hlavní jídlo. Co se týká ryb, jejich podávání je žádoucí a sledováno ve spotřebním koši. Doporučená četnost stanovená MŠMT a výše uvedenými státními orgány je na přesnídávku a svačinu celkem 3 x v měsíci. Je na diskuzi, zda jsou uzené ryby vhodné či nikoliv. Pokud je pomazánka z uzené makrely připravována ojediněle, není třeba se obávat. Ze zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění p.p. se nesmí podávat pokrmy z tepelně neopracovaných vajec a syrového masa včetně ryb.

 

V posledním období přispívají některé instituce ke zkvalitnění školního stravování po stránce používaných surovin a skladbě jídelního lístku, jedná se především o výše jmenované instituce. Bourají se některé vžité „pravdy“ – například podávání masité polévky k bezmasému jídlu, podávání masa, uzeniny či vajíčka k luštěninám atp., pokud personál školní jídelny je správně motivován, najde potřebné informace.

 

Zpracovala: Petronila Gleichová, OŠ ÚMČ Praha 6