Poradna - Zásady správné výživy

Jaká je správná váha porce chleba na svačinu?

Dobrý den,

můžete mi sdělit,jaká je správná váha porce chleba nebo pečiva na svačinu na jedno dítě v mateřské škole.

Děkuji.

V recepturách pro školní stravování není uvedena norma pečiva, pouze norma surovin potřebná pro přípravu pomazánky. Ta činí pro dítě v MŠ 27,5 g na porci. Personál mateřských škol, dle mé zkušenosti, připraví na jednu porci 1/2 krajíčku chleba či rohlíku s tím, že jejich počet je vyšší než počet přítomných dětí ve třídě, na přídavek. Vše má pochopitelně své meze a limity dané množstvím surovin na pomazánku.

 

Upozorňuji, že žádný právní předpis (tj. Školský zákon či vyhláška o školním stravování) nezavazuje školní jídelnu k důslednému dodržování hmotnostních norem, stanoví rozpětí finančních normativů a výživové hodnoty (tzv. spotřební koš). Obě sledované hodnoty však přímo souvisí s normovaným množstvím surovin, a to po stránce finanční i v návaznosti na průměrnou spotřebu sledovaných komodit (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny).

 

Petronila Gleichová, OŠ ÚMČ Praha 6