Poradna - Školní stravování

Jak si doplnit vzdělání?

Dobrý den,

pracuji 15 let jako kuchařka v MŠ (je mi 45 let), z toho 10 let jako vedoucí. Ředitelka mi oznámila, že si budu muset doplnit vzdělání, že jinak mne vyhodí. Mám výuční list z potravinářské školy obor drůbežářka. Neřekla mi jaké vzdělání (kurz, maturita…) ani do jaké doby… Můžete mi prosím poradit? Případně mne odkázat, kde bych získala potřebné informace? Velmi děkuji.

Dobrý den,

 

zřejmě nesplňujete stupeň vzdělání pro platovou třídu, do které jste zařazena – od 7. platové třídy již je předepsáno střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor není rozhodující). Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé třídy se najdou v § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dosud jste tedy byla výjimečně zařazena podle § 3 uvedeného nařízení vlády, tj. na dobu 4 let a poté (od 1. 1. 2011) na dobu delší, protože jste předchozí praxí prokázala schopnost k výkonu požadované práce. Dokud zaměstnanec nesplní podmínku potřebného vzdělání pro příslušnou třídu, jedná se stále o výjimečné zařazení a zaměstnavatel má možnost obsadit toto místo kvalifikovaným zaměstnancem. V nařízení nejsou stanoveny žádné lhůty pro zahájení studia ani žádné jiné další výjimky.  Další podrobnosti (co studovat, do kdy) závisí na tom, v jaké platové třídě jste zařazena a zda jsou nějaké další podmínky stanoveny vnitřním předpisem zaměstnavatele.