Poradna - Školní stravování

Jak je to s polotovary ve školní jídelně?

Chtěla jsem se zeptat, kam se můžu obrátit. V naší jídelně pro mateřskou školu vaří z polotovarů a například vývar se tam dělá pouze ze sáčku. Chtěla bych to změnit.

Jak je to s polotovary ve školní jídelně?
Pokud je školní jídelna a s ní i mateřská škola zařazena ve školském rejstříku, musí se při své činnosti řídit školským zákonem a vyhláškou o školním stravování. Na prvním místě je při činnosti školní jídelny dodržování výživových norem. Ředitelka mateřské školy, která je nadřízenou vedoucí školní jídelny, jistě kontroluje, zda jsou výživové normy, potažmo spotřební koš, dodržovány. Dalším kontrolním orgánem je zřizovatel (v tomto případě obec), který svoji jídelnu vede i metodicky. V neposlední řadě vykonává státní kontrolu školního stravování Česká školní inspekce. Pokud chcete ovlivnit školní stravování v mateřské škole, zkuste si o problému nejdříve pohovořit s vedoucí školní jídelny a ředitelkou mateřské školy. Vaše snaha a zájem určitě nevyzní naprázdno.

 

Bc. Jitka Koutová