Poradna - Školní stravováníPoradna - Zásady správné výživy

Jak je možné, že ve školkách není zohledněno složení výrobků?

Dobrý den,

jak je možné, že ve školkách nejsou zohledněny složení výrobků, které děti dostávají k jídlu, proč se zohledňují jen nutriční hodnoty?! Děti dostávají parodii jogurtu plný Eček, chemické pití, každý den bonbony plné barviv a dokonce kolu! Je to otřesné, rodiče (alespon někteří) se do 3 let snaží dodržovat zdarvou stravu pro své děti a pak přijdou do školky a dostanou ten nejhorší salám k svačině. Hlavně že všude čteme, jak mají děti jíst zdrarě, bez glutamátů, nejíst uzeniny, chemická barviva, sladkosti atd… Co se s tím dá dělat? Mělo by se to řešit někde výš, protože paní ředitelky o změnách slyšet nechtějí, těm to přece vyhovuje, tak jak to je, pro ně je každá změna na obtíž. Když dělá ředitelku a kuchařku 50letá paní, která se v životě o zdravou výživu nezajímala, tak je to pochopitelné, že jí nenapadne to řešit, ale mělo by to být zohledněno přece v předpisech.

Co s tím, je nějaká možnost, kam se obrátit? Hrozně mi to vadí, a nejem mě, znám spoustu rodičů, jenže nikdo neví, co s tím.

Dobrý den,

 

odpovídám na dotaz týkající se podávání „nevhodných“ potravin dětem v mateřské škole. Nejprve chci zmínit, že se školní stravování ve veřejných školách řídí předpisy ministerstva školství a zdravotnictví, které vychází z výživových potřeb dané věkové kategorie strávníků. Je pravda, že ve vyhlášce o školním stravování je závazný tzv. spotřební koš potravin, který sleduje průměrnou výživovou hodnotu podávané stravy na strávníka a den a detailně nedefinuje jakým způsobem má být naplněn. V předpisech je uveden základní rámec. Je věcí každé vedoucí školní jídelny a kuchařského kolektivu jak potřebné výživové hodnoty získá. Domnívám se, že skladba pokrmů a jednotlivých potravin je ze strany pracovníků stravovacích zařízení sestavována a vybírána pečlivě, v souladu s novými poznatky o výživě a zdravém životním stylu.

 

Pokud máte pocit, že ve vašem okolí není se školním stravováním vše v pořádku, máte možnost podat podnět nejprve k řediteli dotčeného zařízení nebo školy, České školní inspekci, zřizovateli školy nebo školského zařízení a také hygienické službě. Určitě by bylo přínosné se nejprve obrátit na vedoucí školní jídelny té jídelny a vzájemně si objasnit konkrétní situace, se kterými nejste spokojena. Nemyslím si, že by bylo naše školní stravování obecně na tom tak špatné, jak uvádíte. Není přece rozhodující věk paní ředitelky nebo pracovnic kuchyně, ale přehled, zkušenosti, fundovanost v oboru, zájem, chuť a snaha každého jednotlivce pracovat dobře a naplňovat vize a poslání veřejné služby, kam patří i školní stravování.
Současné předpisy nejsou uzavřené, postupně se dle potřeb vyvíjí a změny, které se dotýkají školního stravování, se i do nich postupně promítají.

 

S pozdravem
Olga Johanidesová
oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu