Archiv akcí ČR

Ingrovy dny 2018

XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin

Termín akce:
28. února 2018

Místo konání:
Mendelova univerzity v Brně

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 5. února 2018.
Příspěvky k aktivní účasti zasílejte do 5. února 2018 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení). Účastníci z MENDELU platí vložné bez oběda (840 Kč).

Program konference
08:00 — 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)
09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo
09:15 — 10:40 Vyžádané přednášky I.

  • Dostálová, J. (VŠCHT, Praha, SPV): Rostlinné nápoje a jejich výživové hodnocení
  • Horna, A. (RADANAL, SPV, UTB Zlín): Aktuální poznatky o bioaktivních látkách v jablcích
  • Bárta, J. (JČU): Bílkoviny patatinového komplexu v bramborách a jejich využití z odpadních vod při zpracování průmyslových brambor
  • Jůzl, M. (MENDELU): Aktuální pohled na hodnocení jakosti masa

10:40 — 11:00 Diskuze
11:00 — 11:30 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení
11:30 — 13:30 Vyžádané přednášky II.

  • TBD

13:30 — 13:45 Diskuze
13:45 — 15:00 Přestávka na oběd (budova O)
15:00 — 16:00 Prohlídka budovy M2 — poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin
09:00 — 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (chodba před konferenční místností)

  • Sehonová P. (VFU Brno): Autenticita vín

Doprovodný program konference

Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU.

Více informací na http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018