Vybrané články

Ingrovy dny 2010

2010/4

Jůzl jun., Nedomová

V prvním březnovém týdnu se jako každý rok ve dnech 2. až 4. března konaly Ingrovy dny, letos orga­nizované jako třídenní soubor různě zaměřených seminářů. Byly příležitostí potkat se s odborníky z řad potravinářů, pěstitelů, chovatelů, hygieniků a i odborníků na výživu.

Úterý bylo vyhrazeno zástupcům Společnosti pro výživu (SPV), kteří přednášeli studentům oboru Che­mie a technologie potravin. MUDr. Tláskal, předseda SPV, v přednášce Kritické momenty aktivity dětské obezity seznámil studenty s aktuálními poznatky o problémech s výživou dětí v raném věku, během růstu a dospívání s důrazem na prevenci obezity. Prof. Dostálová promluvila na téma Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení, kde zhodnotila kvalitu tuků používaných při výrobě potravin a prezentovala výsledky výzkumu na VŠCHT v této oblasti.

Vyvrcholením Ingrových dnů byl již 36. ročník Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin, konaný v rámci odborného doprovodného programu potravinářského veletrhu SALIMA. Na úvod semináře promluvil čestný garant akce prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., který patří k významným autoritám oboru technolo­gie masa a po němž se akce od loňského roku nazývá. Hosty přivítal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

První sekci otevřel prof. Pavel Jelen (University of Alberta, Kanada), hlavní editor časopisu International Dairy Journal, přednáškou na téma Mlékárenské výrobky jako fysiologicky funkční potraviny. Shrnul nutriční význam a aktuální situaci v oblasti výzkumu a technologie výroby mlékárenských výrobků. Prof. Martin Křížek z JČU v Českých Budějovicích pohovořil o biogenních aminech v potravinách. Sekci uzavřela přednáškou o ftalátech doc. Alžběta Jarošová z MZLU v Brně, v níž shrnula dlouholeté a komplexní výsledky výzkumu výskytu těchto látek, a to nejen v krmivech a tkáních zvířat, ale i ve zdravotnických materiálech. Druhou sekci otevřel profesor Jan Káš z VŠCHT v Praze a seznámil nás s aktuální situací v oblasti GMO (geneticky modifikovaných organismů) v ČR. Předestřel legislativu, důvody, metody a shrnul rozsah využívání GMO, představil i jednotlivá pracoviště zabývající se jejich kontrolou a monitorováním. Na závěr pozval přítomné na každoroční seminář o GMO, který se bude konat 18. května 2010 na VŠCHT v Praze. Ing. Jana Buchtová ze SZPI v Brně zhodnotila Systém rychlého varování pro kontrolu potravin a krmiv (RASFF). Prof. Miroslav Jůzl ve svém příspěvku o spotřebitelské jakosti brambor shrnul nejen význam a jakost této celosvětově významné komodity, ale i představil novou publikaci na toto téma Konzumní brambory na poli, v zahradě, v kuchyni, která obsahuje mimo řady cenných rad pro pěstitele a konzumenty, i značné množství receptů z brambor, a to i často málo známých. Na samotný závěr promluvil předseda hnutí Slow Food Prague, které usiluje o souhru etických zásad a kultury stolování, podpory poznávání různých chutí a požitku z jídla a klade si za úkol chránit, prosazovat a vychutnávat místní produkty, domácí odrůdy rostlin a upozorňovat na dávno zapomenuté recepty – pravý opak současného stravování ve stylu Fast food.

Ingrovy dny byly zakončeny ve čtvrtek přednáškou prof. Jelena o laktóze a fermentačních procesech, tentokrát v rámci předmětu Mlékárenské technologie.

Jste srdečně zváni na další Ingrovy dny (ID2011), které pro Vás organizátoři připraví v prvním březnovém týdnu roku 2011.

Jůzl jun., Nedomová