Poradna - Hygiena potravin

Hygienické požadavky pro prodej sypaného čaje

Dobrý den,
jaké hygienické podmínky musím splnit, když chci prodávat sypané čaje. Zakoupené budou v EU. Prodej pouze v ČR prostřednictvím e-shopu. Mnohokrát děkuji.

Základní požadavky na čaj jsou uvedeny v §§ 1 – 6 vyhlášky č.330/1997, kterou se provádí § 18 písmeno a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny.
 
Celá oblast výroby potravin, obchodu s potravinami, včetně jejich skladování, dopravy a nabízení k prodeji se ve státech EU řídí rozsáhlou legislativou – Nařízeními a Směrnicemi Evropských společenství na které navazuje národní legislativa, v ČR především zákon č.110/1997 Sb. v platném znění a další zákony týkající se požadavků na jednotlivé skupiny a druhy potravin, dále zákon č.146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen SZPI), která je pro Vás orgánem státního dozoru. Na webových stránkách SZPI www.szpi.gov.cz lze najít jak legislativu EU tak českou v plném znění. Vzhledem k tomu, že máte v úmyslu se zabývat dovozem potraviny – uváděním potraviny do oběhu (zákon o potravinách § 2, písm. o), je pro Vás zcela nezbytné se s ustanoveními a požadavky obecně závazných právních předpisů seznámit.
 
Ze shora uvedeného webu SZPI uvádím:
 
Dne 13. 12. 2014 vešlo v účinnost ve většině svých ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které v čl. 24 upravuje datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti a datum zmrazení a které bude od 13. 12. 2014 přímo použitelné ve všech členských státech a nahradí ustanovení § 6 vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.
 
Nařízení č. 1169/2011 je k nařízení č. 178/2002 speciální, proto bude mít v předmětné věci od okamžiku své účinnosti aplikační přednost. Výše popsané označení je nutné považovat za „zavádějící“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, podle kterého nesmí být informace o potravinách zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání.
 
Na dodržení platných ustanovení obecně platných právních předpisů dohlíží a státní dozor provádí Státní zemědělská a potravinářské inspekce (SZPI), která na svých internetových stránkách www. szpi.gov.cz uvádí základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti:
 
1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.
2. Provést registraci u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:
Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete na internetových stránkách SZPI pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář zašlete územně příslušnému inspektorátu v místě kde hodláte marmelády či bezlepkové cukroví připravovat. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

 

Odpovídal: MVDr. Pavel Otoupal, CSc.