Poradna - Hygiena potravin

Hygienické kontroly při prodeji a rozvozu potravin

Vážená paní, pane,
zanedlouho otevíráme e-shop s japonskými, (některé i z EU) balenými potravinami a také rozvoz (pouze v okolí) sushi k okamžité konzumaci.
Musí „sklad“ před zahájením skladování zboží tohoto typu projít hygienickou kontrolou (jedná se o místnost v domě)?
Jak je to pak s výrobou, musí nám ji schválit příslušný orgán, popř. co je třeba doložit za dokumenty, kdyby k takové kontrole došlo?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Uvažovaná, případně zahájená obchodní činnost prodeje potravin je vázána z hlediska potravinové legislativy na splnění řady podmínek, které se vztahují
1) prodej potravin které jsou ze zemí EU a potravin, které byly vyrobeny mimo země EU – zde není tazatlkou sděleno o jaké komodity jde (potraviny rostlinného či živočišného původu), zda je tazatelka také dovozcem nebo jen prodejcem potravin.
2) uváděný rozvoz pokrmů sushi – zde pro upřesnění odpovědi rovněž není uvedeno zda je tazatelka  také výrobcem těchto pokrmů, nebo jen zajišťuje jejich distribuci.
Pro nedostatek dalších informací mohu odpovědět jen v obecné rovině:
* Výroba a uvádění potravin do oběhu (prodej potravin), patří obdobně jako poskytování stravovacích služeb, mezi činnosti epidemiologicky závažné proto jsou pro tyto činnosti stanoveny obecné i zvláštní zákonné požadavky.   Dodržování hygienických požadavků spočívá především vytvoření podmínek pro správnou hygienickou praxi a to např. v zabránění křížové kontaminaci, dodržování teplot podle nároků jednotlivých druhů potravin  při jejich uskladnění a nabízení k prodeji atd. *  Základní, bezpodmínečné požadavky stanoví  Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a zákon o potravinách č 110/1997 Sb. v platném znění. Jaké konkrétní podmínky musí splnit ten kdo má v úmyslu provozovat prodej potravin závisí na rozsahu sortimentu potravin jaký chce nabízet a na uvažované   formě prodeje – prodej samoobslužný nebo obslužný (pultový). Předpisy výslovně nezakazují společný prodej potravinářského i nepotravinářského zboží v jedné prodejně, ale stanovují, že nesmí docházet ke kontaminaci a nepříznivému ovlivňování (např. cizími pachy). Každá provozovna (obchod) musí mít vypracován vlastní systém kritických bodů (HACCP), v němž musí být podchycena všechna možná rizika. Prodejce tak plně odpovídá za zavedení potřebných hygienických opatření.
Podrobnější informace můžete získat na internetu např. v příručce. „Hygienické minimum pro pracovníky potravinářských prodejen“ (www.socr.cz/aktivity/minimum),  dále na webové stránce Státní zemědělské a
potravinářské inspekce (www.SZPI.cz) a webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin (www.ICBP.cz/prodej potravin)
Prodejce musí být držitelem Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství a plně odpovídá za zavedení potřebných hygienických opatření.
Na dotaz odpověděl 29.6.2015  MVDr. P. Otoupal, CSc