Vybrané články

Hovězí maso – nedílná součást našeho jídelníčku

2017/4
Ing. Miroslav Jůzl, PhD., Ing. Martina Müllerová, Mendelova univerzita v Brně

Abstrakt
Hovězí maso patří nepopiratelně mezi čtyři hlavní druhy masa, které se celosvětově nejvíce konzumují. Právem patří do naší gastronomie a pokrmy z něj patří mezi hlavní chody vybraných restaurací. Své nezpochybnitelné místo má i v masné výrobě, kde je bohužel díky ekonomickým souvislostem z velké části vytlačováno jinými surovinami. U hovězího, oproti jiným druhům masa, mají velký význam intravitální faktory a postmortální procesy. Je to surovina, která vyžaduje již při výběru značnou péči kuchaře nebo spotřebitele a zkušenosti, které je třeba potvrdit i při jeho úpravě. Zcela zásadní by měly být pro odběratele informace o chovu zvířat a původu masa. I přes vyšší cenu by si určitě měl český spotřebitel čas od času dopřát na talíři kvalitně připravené hovězí maso ze zvířat od našich chovatelů.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Beef is one of the main types of meat often consumed over the world. Correctly forms base of the gastronomy and dishes in the fine restaurants. Its unquestionable place has in meat products. Due to economic context has been largely displaced by other materials. Intra-vital factors and post-mortal processes are critical for beef compared with other types of meat from various animals. It is a material that requires great care and experience before and during cooking. Information about animal breeding and origin of the meat should be absolutely essential for consumers. Although of its higher price, Czech consumers should enjoy well prepared beef from animals from our breeders.