Výživa obecně

Hladina trans mastných kyselin u bílé populace

V roce 2009 byla sledována hladina trans mastných kyselin u bílé populace a bylo zjištěno, že je nižší než ta, která byla zjištěna v roce 2000. V lidské krvi bylo zjištěno 20 různých mastných kyselin a z nich 4 byly přítomny v plasmě.

Úřední US orgány se v létech 2000 – 2009 zabývaly sledováním výživy a postupně zjišťovaly, že je nutné, aby se na etiketu potravinářských výrobků uváděly údaje o přítomnosti trans mastných kyselin. Proto se v roce 2009 zjistily nižší hladiny trans kyselin. Došlo až k 58 % poklesu vybraných mastných kyselin, ale je dále zapotřebí se této otázce věnovat, protože zůstává potřeba dalšího snížení.

Podle:
H.W.Vesper, J.L.Pirkle
JAMA 307, 2370 – 2371, 2012