Poradna - Školní stravování

Gramáž jídla v Mateřské školce

Dobrý den,
chtěla bych vás poprosit o informaci, zda je nějak určeno rozmezí gramáže oběda u dětí v jesličkách a mateřské školce. Dítě dávám do školičky (čerpá dotace z programu „Zaměstnanost“) určené pro děti 1-6 let. Jedná se o soukromou společnost, nikoliv státní. Porce oběda vyjde na cca 40 Kč a domnívám se, že velikost porce je neadekvátní této přemrštěné ceně. Oběd zahrnuje polévku (přijatelné množství) a druhé, které se pohybuje co do gramáže v rozsahu 80 – 110 g. Vím, že dle vyhlášky si podíl jednotlivých surovin může kuchař upravovat podle sebe, avšak lze dát dítěti porci o hmotnosti 80 g?
Předem děkuji za odpověď.

Vážená paní,
jak uvádíte, Vaše dítě navštěvuje soukromé zařízení, nejedná se patrně o školské zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení Nejedná se o školní stravování ve smyslu § 122 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění p.p. a související vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění p.p.
Podmínky provozu tohoto soukromého subjektu i poskytování služeb je v kompetenci této právnické či fyzické osoby. Je třeba jednat s odpovědnou osobou daného zařízení. Jistě bude podstatné, jak je stravování zabezpečováno tzn., zda přímo v zařízení, nebo je strava smluvně zajišťována další osobou. Musím však konstatovat, že ani zařízení školního stravování provozující svoji činnost v souladu s výše uvedenými právními normami nemají „pevně“ stanovenu hmotnostní normu. Příloha č. 1 vyhlášky stanoví pouze průměrné výživové hodnoty podávané stravy a Příloha č. 2 stanoví rozpětí finančních normativů – úplatu (děti, žáci a studenti hradí pouze cenu potravin, věcné náklady spojené s přípravou stravy hradí zřizovatel, mzdové náklady jdou ze státního rozpočtu). Hmotnostní normu lze vymezit vnitřním předpisem s ohledem na plnění výše uvedených limitů, zejména s ohledem na plnění výživových norem tzv. spotřebního koše (jsou sledovány komodity maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, cukr, tuky, ovoce, zelenina, luštěniny a brambory).
Pro Vaši ilustraci, většina zařízení používá receptury vydané Společností pro výživu v r. 2007, kde v návaznosti na používané koeficienty pro věkové kategorie se stanoví výpočet surovin příslušných receptur. Např. pro děti mateřské školy (věková kategorie 3 – 6 let) je průměrná hmotnost 1 porce po tepelné úpravě:

Polévka 150 g
Masa bez kosti pečená, dušená 32 g
Šťáva 50 – 75 g
Kuře s kostí 80 g
Rýže 80 g
Knedlík 80 g
Těstoviny 100 g
Brambory 125 g
Dušené zelí 60 g
Špenát 60 g

S přátelským pozdravem Petronila Gleichová, SPV