Z odborné literatury

Dlouhodobý přísun slazených limonád a aspartamu indukuje hepatální poškození zhoršenou regulací adipocytokinů, poškozením lipidového profilu a antioxidačního stavu

Zdroj:

Nutrition Research, 2017

Příjem na fruktózu bohatého kukuřičného sirupu ve slazených nápojích je spojen s rozvojem metabolického syndromu a obezity. Předpokládali jsme hypotézu, že zánětlivé cytokiny hrají roli při ukládání tuků a poškození jater. Proto tato studie měla za cíl prozkoumat vliv adipocytokinů a jejich vazbu na jaterní poškození.

Laboratorním potkanům byla na pití přidělena voda, nealkoholický kolový nápoj (k němu měli volný přístup) a aspartam (240 mg na kg tělesné hmotnosti za den) po dobu 2 měsíců.

Byly hodnoceny lipidové profily, jaterní antioxidanty a jejich patologie, dále mRNA exprese adipogenních cytokinů.

I tento krátkodobý příjem nealkoholických nápojů nebo aspartamu razantně zvýšil hyperglykemii a hypertriacylglycerolemii, což se projevilo zvýšenou hladinou sérové glukózy, triacylglycerolů,

LDL a VLDL cholesterolu s markantním ukládáním tuku ve viscerální oblasti.

Tyto příznaky metabolického syndromu byly spojeny se snížením aktivity leptinu a snížením hladiny adiponektinu a peroxizomového proliferátoru aktivované exprese receptoru-γ (PPAR-y).

Navíc změny v séru transamináz doprovázené hepatickým oxidačním stresem zahrnující indukci malondialdehydu a snížení hladin superoxiddismutázy, katalázy a glutathioneperoxidázy a glutathionu svědčí o oxidativním poškození jater.

V játrech bylo zjištěno několik změn cytoarchitektury, včetně degenerace, infiltrace, nekrózy a fibrózy, převážně v případě aspartamu. Tyto údaje naznačují, že dlouhodobá konzumace nealkoholických nápojů slazených cukrem nebo aspartamem vedoucí k poškození jater může způsobit vznik hyperglykémie, akumulace tuků a oxidativního stresu za účasti adipocytokinů.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: