Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2014 – program

Konference DIETNÍ VÝŽIVA 2014
7. a 8. října 2014 – Pardubice

PROGRAM KONFERENCE

A) Nutriční složky, životní styl (zaměřeno na tuky a tukový metabolismus)

B) Nutriční programy užívané ve zdravotnictví

C) Dietní výživa v praxi, „Enterální klinická výživa“ a její racionální výběr

D) Nutriční terapeut a výživový specialista, anketa

ÚTERÝ 7. 10. 2014

8:00 – 8:55 Registrace účastníků

8:55 Oficiální zahájení konference – MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda SPV

Dopoledne 9:00 – 12:00

A) NUTRIČNÍ SLOŽKY (tuky)

Moderátoři: Prof. Ing. J. Dostálová, CSc., MUDr. J. Piťha, CSc.

1) MUDr. J. Piťha,CSc.
Jak tuky kazí i chrání naše tepny. Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) – vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy
9:00 – 9:30

2) Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
Klasifikace tuků a jejich složení ve vybraných výrobcích. VSCHT Praha
9:30- 9:50

3) Doc. Ing. J. Pánek, CSc.
Mastné kyseliny ve vybraných netradičních rostlinných tucích a olejích. VŠCHT Praha
9:50- 10:10

4) Ing. H. Logerová, Doc. MUDr. P. Dlouhý.
Bromované retardátory hoření jako kontaminant potravin. 3.LF UK
10:10-10:30

Přestávka 10:30-10:45

5) Mgr. Ing. D. Chrpová
Deficience nenasycených mastných kyselin při terapeutickém využití šetřících diet. VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4
10:45- 11:05

6) V. Boháčová, DIS, Bc. T. Starnovská
Tuky ve stravě ve světle výživových doporučení. Thomayerova nemocnice Praha Krč
11:05-11:25

7) PharmDr. T. Sýkora, PhD., Mgr. R. Grec
Tuky a vaše zdraví, ne všechny tuky jsou špatné – vyhodnocení kampaně v lékárnách Dr. Max 11:25- 11:45

Přestávka na oběd 11:45 – 13:30

Odpoledne 13:30 – 17:00

B) NUTRIČNÍ PROGRAMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Moderátoři: MUDr. P.Tláskal, CSc, NT L.Růžičková

8) Ing. M. Macháčková
Výpočet nutriční hodnoty pokrmů. Ústav zemědělské ekonomiky a informaci
13:30 – 13:50

9) Doc. MUDr D. Mullerová PhD.
Program Nutridan. LF Plzeň
13:50- 14:10

10) Doc. MUDr. P. Kohout PhD.
Nutriservis – komplexní nutriční software. Thomayerova nemocnice Praha Krč
14:10-14:30

11) NT L. Dostálková
Nutriční program Cygnus užívaný v Ústavech sociální péče, Domov pro seniory, Lanškroun
14:30-14:50

12) Ing. I. Čížková
Nutriční program užívaný ve FN Motol. FN Motol
14:50 – 15:10

Přestávka 15:10 – 15:30

13) MVDr. H. Matějová
Značení- zmatení. LF Masarykova univerzita, Brno
15:30-15:50

14) NT L. Růžičková, Bc. M. Baliková
Zkušenosti s různými programy, které nutriční terapeuti užívají ve své praxi
15:50 – 16:10

15) MUDr. P. Cikl, Ing. T. Petr,
Interaktivní nutriční software NutriPro – první zkušenosti z diabetologické – obezitologické ordinace. Interní a diabetologická ordinace Ivančice, vývojový tým NutriPro
16:10 -16:30

16) NT L. Růžičková, MUDr. P. Tláskal, CSc.
Jaké možnosti nabízí nutriční programy. FN Motol
16:30-16:50

17) Mgr. G. Mencová
Jak nakrmit staršího pacienta s demencí. Rozdíly ve zdravotnickem a sociálním zařízení. Domov pro seniory Zastávka
16:50 – 17:10

STŘEDA 8. 10. 2014

Dopoledne 8:00 – 13:15

C. DIETNÍ VÝŽIVA V PRAXI, ENTERÁLNÍ KLINICKÁ VÝŽIVA A JEJÍ RACIONÁLNÍ VÝBĚR

Moderátoři: MUDr. P.Beneš, Bc. M. Zemanová, DIS

18) Bc. M. Zemanová,DiS.
Role nutričního terapeuta u pacienta v intenzivní péči. Oddělení léčebné výživy. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
8:00 -8:20

19) Bc. A. Píbilová
Spolupráce sestry s nutričním terapeutem v intenzivní péči Klinika popáleninové medicíny. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
8:20-8:40

20) Bc. A. Sadílková
Dietní režim po bariatrické operaci. 3. interní klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN Praha
8:40- 9:00

Přestávka 9:00 – 9:10

21) MUDr. P. Beneš
Jaká mohou být kriteria pro výběr konkrétního enterálního přípravku? Interní odd., Praha, nemocnice Na Homolce
9:10 -9:30

22) NT L. Sochorovská
Jak si vybrat ze základního sippingu? Odd.léčebného stravování, Praha, nemocnice Na Homolce 9:30-9:45

23) NT H. Dvořáková
Jak si vybrat ze specializovaného sippingu? Odd.léčebného stravování, Praha, nemocnice Na Homolce
9:45-10:00

24) NT H. Veselá
Jak si vybrat ze základní sondové výživy? Interní odd., Praha, nemocnice Na Homolce
10:00- 10:15

25) NT J. Molčanová
Jak si vybrat ze specializované sondové výživy? Nutriční tým, Praha, nemocnice Na Homolce
10:15- 10:30

26) MUDr. P. Beneš
Jak si vybrat ze sondové výživy pro JIP? Interní odd., Praha, nemocnice Na Homolce.
10:30 -10:45

Přestávka 10:45 – 11:00

D) NUTRIČNÍ TERAPEUT A VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA, ANKETA

Moderátoři: Bc. T. Starnovská, Mgr. Ing. D. Chrpová, Ph.D.

27) Bc. T. Stranovská
Úvodní slovo – co říká legislativa. Thomayerova nemocnice Praha Krč
11:00-11:20

28) MVDr. Ing. M. Valenta
Výživový poradce – koncepce kurzů, účastníci, uplatnění. Škola výživy MAHRA s.r.o.
11:20-11:40

29) MUDr. M. Matoulek, Ph.D.
Nutriční terapeut vs. výživový poradce – každá rada drahá. 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
11:40 -12:00

30) Mgr. Ing. D. Chrpová, Ph.D.
Mají výživoví poradci na čem stavět? VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4
12:00-12:20

31) Bc. B. Češková
Nutriční poradenství ve Středočeském kraji – výsledky bakalářské práce
12:20 -12:40

32) Bc. V. Volavá
Hodnocení nutričního poradenství. Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
12:40-13:00

33) Bc.T.Starnovská – Anketa
Thomayerova nemocnice Praha Krč

Závěr konference: MUDr. P. Tláskal, CSc.