Výživa obecně

Co je to metabolomika?

Metabolomika je mladý obor, definoval ji v roce 2002 Fiehn. Metabolomika je komplexní analýza metabolismu za konkrétního fyziologického nebo vývojového stadia organismu, tkáně nebo buňky. Je důležitá zejména z důvodu porozumění buněčných funkcí, odráží aktuální stav buňky, který je vysoce dynamický. Všechny buňky získávají energii, stavební i zásobní látky vzájemnou přeměnou chemických sloučenin. Souhrn těchto reakcí je označován jako metabolizmus a sloučeniny zařazené do metabolizmu jsou metabolity, jejich komplexní sada je označována jako metabolom.

V oblasti mediciny se metabolomika využívá zejména ke stanovení metabolických biomarkerů jako indikátorů různých chorob či odpovědí zprostředkované léčivem, dále při ohodnocení lidského zdraví pomocí srovnání metabolických profilů jednotlivých pacientů s profily pacientů s různými nemocemi uloženými v databázi.

Metabolomika má též nezastupitelné místo v systémové biologii, která je novou disciplínou , vzniklou na začátku 21. století. O metabolomickou analýzu je velký zájem, ale k jejímu celému využití vede ještě dlouhá cesta. Článek je doložen 25 literárními citacemi.

Podle:
Musilová J., Glatz Z.
Chem. Listy 105, 745 – 751 (2011)