Poradna - Školní stravování

Co dělat v MŠ, když dítě jí pouze kašovitou stravu?

Dobrý den,

chtěla bych Vás velmi poprosit o radu.
Do mateřské školy bylo v řádném termínu dle předpisů přijato dítě. Přihláška dítěte do mateřské školy a zároveň i přihláška ke stravování jsou v naprostém pořádku, a to včetně potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, s ničím se neléčí, netrpí alergií.
Problémy ovšem začaly s nástupem dítěte do MŠ, neboť jsme zjistili, že dítě jí pouze kašovitou stravu. Snažili jsme se vyjít rodičům vstříc a snažíme se hlavní jídlo mixovat. Maminka si rovněž začala nosit jogurty a přesnídávky na obě svačiny, protože dítě nejí nic, co není řídké.
Maminku jsem požádala o potvrzení od lékaře, že dítě má zdravotní problémy, abych si vyřešila zakomponování těchto problémů do HACCAP. Bohužel mi bylo dáno potvrzení, že „dítě jí pouze kašovitou stravu a maminka si bude nosit do MŠ svačiny“, což dle mého názoru dostatečně neukazuje na to, že se jedná o zdravotní důvody.
Již v minulosti jsme řešili určité zdravotní problémy u dětí, ale vždy jsme byli schopni se s rodiči dohodnout k oboustranné spokojenosti. Nyní si ovšem nevím rady, na jedné straně rodiče dítě k celodennímu stravování přihlásili, na druhou stranu si svačiny a přesnídávky nosí a samozřejmě je nechtějí platit. Navíc, je u dítěte samozřejmě dodržován pitný režim v rámci přesnídávek a svačin, které ovšem rodiče platit odmítají.

Velice Vám děkuji za Váš čas a odpověď.

Jedná se o velmi složitou situaci. Z dotazu není jasné, jestli se jedná o zdravotní postižení dítěte, na které by ovšem mělo být potvrzení lékaře, že dítě z důvodu onemocnění nebo postižení musí mít jen kašovitou stravu. Pokud dostanete toto potvrzení od lékaře, je třeba dítěti vyhovět. Nevím, jestli je potřeba toto zavádět do HACCP, neboť se jedná pouze o mechanickou úpravu stravy, a ta by měla být v souladu se správnou výrobní praxí. Do HACCP musíte uvést donášení potravin matkou a režim zacházení s nimi.

 

Pokud matka není schopná přinést potvrzení od lékaře, je pravděpodobné, že dítě je zdrávo (jak bylo uvedeno v přihlášce) a jeho neschopnost jíst pevnou stravu je pouze výchovný problém. V tomto případě je potřeba promluvit s matkou a stanovit postup, jak dítě naučit normálně se stravovat. Na postupu se domluvte s ředitelkou školy, protože v tomto případě se stravování dítěte stane výchovným procesem. Pro dítě je velmi důležité, pokud nemá zdravotní problémy, aby se naučilo jíst standardním způsobem, a k tomu mu docházka do školky a společné stravování s ostatními dětmi může pomoci.

 

Bc. Alena Strosserová

 

Odbor školství a zdravotnictví