Výživa obecně

Antioxidační aktivita fenolických složek v meruňkách

Autoři se zabývali přirozenými složkami , které mají vliv na zdraví člověka. Zabývali se studiem antioxidační kapacity a obsahem fenolických složek v meruňkách (Primus armeniaca L).
Sledovali 21 genotypů v začínající zralosti pro konzumaci. Množství fenolických složek se pohybovalo v hodnotách 41 – 168 mg/ 100g . Nejúčinnější, tedy nejvyšší antioxidační účinek měl genotyp LE 2527 s obsahem 149 mg / 100g a nejnižší antioxidační kapacita byla zjištěna u genotypu LE 985 s obsahem 40 mg /100g a genotypu 994 s obsahem 43 mg /100g.

Podle:
Sochor J., Zitka O., Skaličková S., Krstka B., Adam V., Kizek R.
Sborník z konference 11.International Nutrition &Diagnostics Conference INDC 2011, 114