Archiv akcí SPV

6. studentská konference Praha

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2014
Termín akce: 20. 11. 2014

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
a
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
20. 11. 2014

Místo konání:
3. LF UK – Syllabova posluchárna,
Ruská 87, 100 00 Praha 10

Další informace: