Archiv akcí v zahraničí

13th. European Health Forum Gastein (EHFG)

Termín: 6. – 9. 10. 2010

Letos se toto setkání Zdravotního Fora koná už po třinácté. Experti EU na něm soustředí svůj zájem na země Balkánské a CIS. Na programu jednání budou speciální diskuse , a to systém zdravotní péče, způsob vládnutí a reformy.

Presidentem 13. Fora v Rakousku je prof. Dr. Guenter Leiner. Balkánské země mají velké problémy v provozu zdravotní péče. Doba v nemocnici je delší a častější proti průměru v jiných zemích. Financování vládou je méně vyvinuté a lidé mají velké problémy je platit. Forum má trvalou stabilní spolupráci s různými zeměmi, např. s Taiwanem.

Před přistoupením Slovenska, Kypru, Rumunska a Bulharska do EU jsme tyto země zahrnuli do EHFG. Nyní víme, jak EU změnila v těchto zemích zdravotní systém.

Na programu 13. Fora  budou diskutovány následující otázky:

– Jak by mohl být zdravotní systém označen, aby po dlouhou dobu mohlo pokračovat jeho financování?

– Je rozumné mít decentralizovaný zdravotní systém?

– Mělo by být zdravotní pojištění zákonně povinné?

– Které sociální kroky mohou být podstoupeny, aby se zkrátila průměrná doba pobytu        v nemocnici ?

Na Foru bude přítomna delegace, složená z osob  Ministerstva zdravotnictví a TOP úředníků ze zemí CIS. Toto shromáždění iniciovalo ministerstvo zdravotnictví Ruské Federace. Rusko je největší zemí svou rozlohou a má 142 mil. obyvatel. Provozování zdravotní péče znamená proto vyvinout gigantické úsilí. Ostatní země CIS mají podobné problémy při zajišťování zdravotního servisu.

EHFG je důležité forum pro zdravotní péči od roku 1998, kdy bylo založeno. V Gasteinu bude přítomno více než 40 zemí a bude se diskutovat o systému evropské zdravotní péče.

Podle: Dr. Birgit Kofler , EHFG Press Office, NEWS B&K Medien- und Komunikationsberatung GmbH