Světový den výživy 2018 – seminář

Seminář ke Světovému dni výživy

 
Datum: 25. 10. 2018 (registrace 9:00 – 9:30)
Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400
Podtitul: Paradoxy výživy

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu, z.s.
a za podpory
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Moderátoři:
Ing. Michal Kulík (MZe), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)

V rámci semináře budou prezentovány aktuální globální i lokální témata, která ilustrují, k jakým paradoxním situacím dochází v souvislosti s výživou a produkcí potravin.

Účast na semináři a občerstvení jsou zdarma. Z kapacitních důvodů je nutná předchozí registrace (nejpozději do 18. 10. 2018) na e-mailu: Michal.Kulik@mze.cz a na e-mailu SPV info@vyzivaspol.cz . Více podrobností naleznete na webových stránkách MZe www.eagri.cz a Společnosti pro výživu www.vyzivaspol.cz.

Program:

9:30 – 9:35
Zahájení
MUDr. Viera Šedivá (náměstkyně ministra MZe ČR)

9:35 – 9:55
Zprávy z FAO
Ing. Michal Kulík (MZe ČR)

9:55 – 10:15
Nedostatky či přebytky živin v naší výživě – ze studií Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)

10:15 – 10:35
Školní stravování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin
Mgr. Eva Martinková (Liberecký kraj)

10:35 – 10:55
Malnutrice v nemocnicích
Doc. MUDr. František Novák, Ph.D. (4. interní klinika VFN a 1. LF UK)

10:55 – 11:20
Přestávka na občerstvení

11:20 – 11:40
Ztráty živin během zpracování potravin
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha, SPV)

11:40 – 12:00
Obezita a její léčba: vztah k výživě
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. (Endokrinologický ústav)

12:00 – 12:20
Efektivní a šetrné zpracování potravin v rozvojovém světě
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (ČZU Praha)

12:20 – 12:40
Odpovědná spotřeba cestou omezení plýtvání potravinami
Ing. Linda Gandalovičová (Glopolis)

12:40 – 13:00
Výživová hodnota potravin v historických souvislostech
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)

13:00 – 13:20
Adaptace zemědělství na změny klimatu
Ing. Jiří Jungr (MZe ČR)

Program ke stažení