Archiv akcí SPV

Zpráva o konferenci INDC 2013

13. Mezinárodní konference se konala na Univerzitě Palackého v Olomouci ve dnech 26. – 29. srpna 2013.

Hlavními organizátory byly RADANAL s.r.o. Pardubice, Společnost pro výživu Praha, Česká společnost klinické biochemie. Do Olomouce se sjelo téměř 200 účastníků ze 30 zemí všech kontinentů světa. Během čtyř dnů odborného programu zaznělo přes 50 přednášek, které doprovázely bohaté diskuse. Vysokou úroveň si zachovala také posterová sekce s 80-ti plakátovými sděleními.

INDC 2013 byla rozvržena do 4 dnů. Konference začala v pondělí dopoledne přednáškou prof. M. Macka z Tasmánské univerzity v Austrálii, který uvedl představu o hlavních problémech ve výživě a diagnostice v další budoucnosti.

Přihlášené přednášky byly rozděleny do 13 sekcí o nových poznatcích v oborech výživy a diagnostiky. Témata přednášek se týkala prakticky všech významných problémů ve výživě, které jsou nezbytné pro zdraví. Trvale se objevují nové poznatky o vitaminu D, dále o probiotikách, bezpečnosti potravin, zdravotních tvrzení a jejím vztahu k výživě, ale také o pití piva a vína. Nechyběly přednášky o detekci a stanovení bioaktivních látek, neboť jedině přesná analytická metoda poskytne správnou odpověď na zadaný problém.

Na závěr můžeme konstatovat, že konference byla úspěšná a přinesla řadu nových poznatků v celé oblasti výživy a zdraví člověka. K tomu přispívají stále nové poznatky v analytické chemii. Abstrakta jednotlivých přednášek i posterů jsou k dispozici ve sborníku z konference.

14. ročník konference INDC se bude konat 2. – 5. září 2014 v Praze hotel DAP.

A. Horna a J. Blattná