Archiv akcí SPV

XXXVI. SEMINÁŘ O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN („Ingrovy dny“)

Mendelova univerzita v Brně, Společnost pro výživu, Česká společnost chemická a Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vás zvou na

XXXVI. SEMINÁŘ O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN („Ingrovy dny“)

který se bude konat ve středu 3. března 2010 na Mendelově univerzitě v Brně.
Seminář bude uspořádán v období konání mezinárodního potravinářského veletrhu
SALIMA  (2. – 5. 3. 2010).

Na programu semináře budou vyžádané přednášky předních odborníků, na vývěskách bude prezentováno 50 posterových sdělení z celé šíře jakosti a zdravotní nezávadnosti surovin
a potravin rostlinného a živočišného původu. Ve sborníku budou uvedena abstrakta všech přednášených a vývěskových sdělení.

Vyžádané přednášky:

  • Spotřebitelská kvalita konzumních brambor
  • Biogenní aminy v potravinách
  • Ftaláty v potravinách
  • Aktuální situace v oblasti GMO u nás
  • Systém rychlého varování (RASSF) v zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a krmiv
  • Slow Food v České republice.

Přihlášky (ihned) přijímá a informace poskytuje garant semináře Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., Ústav technologie potravin AF MENDELU v Brně.
Tel.: 545 133 264, fax: 545 133 190,
e-mail: miroslav.juzl@mendelu.cz