Archiv akcí SPV

XXXV. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

5. března 2009 (čtvrtek),  MZLU Brno

Pořadatel:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Fakulta agronomická – Ústav technologie potravin
Česká společnost chemická – Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii
Společnost pro výživu
Česká akademie zemědělských věd – Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Potravinářská komora České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně

Termín akce:
5. 3. 2009

Místo konání:
MZLU Brno

Program:

8.00 –  9.00     Registrace účastníků
9.00 –  9.20     Zahájení semináře
9.30 – 10.30    Vyžádané přednášky:

Prof.MVDr.Ing.T.Komprda,CSc.: Jakost potravin – faktory nutriční
Prof.Ing.K.Demnerová,CSc.: Jakost potravin- faktory mikrobiologické
Doc.Ing.A.Jarošová,Ph.D.: Jakost potravin – faktory senzorické

10.30 – 10.40  Diskuse
10.40 – 11.00  Přestávka, prohlížení posterů
11.00 – 12.20  Vyžádané přednášky – sekce Současnost a perspektivy produkce a kvality potravin:

Doc.MVDr.L.Steinhauser,CSc.: Současnost a perspektivy produkce a kvality masa a masných výrobků
Doc.Ing.K.Míková,CSc: Současnost a perspektivy produkce a kvality drůbeže, drůbežích výrobků, konzumních vajec a vaječných výrobků
Ing.J.Kopáček,CSc.: Současnost a perspektivy produkce a kvality mléka a mléčných výrobků
Doc.Ing.L.Hřivna,CSc.: Současnost a perspektivy produkce a kvality rostlinných produktů

12.20 – 12.40  Diskuse
12.45 – 13.45  Oběd, prohlížení posterů
13.45 – 15.30  Vývěsková sdělení a diskuse

Celkem přihlášeno 50 vývěskových sdělení

15.30 – 15.45  Závěr semináře

Napsali o konferenci:

Ingrovy dny

XXXV. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin na MZLU v Brně
Autor: Šárka Nedomová a Miroslav Jůzl
Médium: Maso Strana: 48
Rubrika: Kronika
Datum vydání: 28.4.2009

Tradiční Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin se letos konal už po pětatřicáté  a přesto tu bylo jedno poprvé: poprvé proběhl v rámci tzv. Ingrových dnů. Ty zahrnovaly mimo zmíněný seminář další doprovodné akce na MZLU v Brně, která v tomto roce slaví 90. výročí  založení. Jako první se ve středu 4. března uskutečnily pro studenty přednášky spolupořádající Společnosti pro výživu. Předseda SPV MUDr. Tláskal hovořil na téma „Výživa, zdraví a společnost“ a jeho místopředsedkyně doc. Dostálová o „Tucích ve výživě se zvláštním zřetelem na trans nenasycené mastné kyseliny“.

Ve čtvrtek 5. března bylo v univerzitní aule v rámci XXXV. semináře možno vyslechnout ve dvou blocích sedm přednášek. Úvodním slovem pan prof. Ingr a rektor MZLU v Brně prof. Hlušek nejprve pozdravili účastníky akce. První blok nazvaný „Jakost a zdravotní nezávadnost potravin“ otevřel vedoucí pořádajícího Ústavu technologie potravin (ÚTP MZLU) prof. Komprda přednáškou o nutričních aspektech potravin, když předtím seznámil účastníky s nově akreditovanými obory. Mikrobiologické faktory shrnula prof. Demnerová z VŠCHT a problematiku senzorického hodnocení doc. Jarošová (ÚTP MZLU). Druhý blok nazvaný „Současnost a perspektivy produkce a kvality potravin“ otevřel doc. Steinhauser z VFU Brno poutavou přednáškou „Má české maso a masné výrobky budoucnost?“.

Perspektivu zpracování drůbežího masa nastínila účastníkům přednáška doc. Míkové z VŠCHT a prof. Simeonovové (ÚTP MZLU).

Posterová sekce zahrnovala 53 příspěvků. Dalších 16 posterů bylo místěno ve čtvrtek 5. a pátek 6. března v Ústavu technologie potravin v rámci expozice, kde bylo možné získat přehled o práci jeho zaměstnanců a ochutnat i některé výrobky, které se zde přímo vyrábí v rámci výuky, nebo jsou od firem, které s ústavem spolupracují v oblasti výzkumu a výuky. Z firem zpracujících maso to byly Hadač a Zapletal, s. r. o. z Rosic a PROMT Modřice, a. s. velkého množství posterů uvádíme jen ty, které se týkají jakosti masa a mohly by čtenáře zajímat:

Baranová, M. aj.: Vplyv pšeničnej bielkoviny seitanu, ofarbeného substrátom Monascus purpureus na organoleptické vlastnosti hydinových výrobkov.
Bělková, B. A. aj.: Vliv antioxidantů na stabilitu trvanlivých salámů.
Dračková, E. aj.: Vliv faktorů působících na barvu hovězího masa.
Gallas, L. aj.: Mikrobiologické parametry drůbežího masa skladovaného v
modifikované atmosféře.
Křížová, Š. aj.: Senzorické vlastnosti kuřecího masa brojlerů krmených směsmi obsahujícími bob obecný.
Mahmoud, E. A. aj.: Změny senzorické jakosti mletého rybího masa během mikrovlnného ohřevu pro hotelové služby.
Maľová, J. aj.: Monitoring rizikových prvkov v mäse zveriny.
Mojto, J. aj.: Niektoré sociálne aspekty akceptácie kravského výsekového mäsa.
Nedomová, Š., Putyerová, L.: Předporážkové vlivy působící na vykrvení jatečných kuřat.
Saláková, A. aj.: Vysočina – změny v průběhu skladování.
Sládková, P. aj.: Detekce bakterií rodu Enterococcus se schopností tvorby biogenních aminů ve fermentovaných salámech.
Turek, P. aj.: Kvalita mäsových výrobkov v intenciách súčasnej doby.
Zelenka, J. aj.: Vliv rozdílného zastoupení mastných kyselin v krmivu na jejich obsah v mase kuřat.
Zelenka, J. aj.: Vliv rozdílného obsahu n-3 a n-6 polynenasycených mastných kyselin na senzorické vlastnosti kuřecího masa.
Zralý, Z. aj.: Vliv lupiny bílé na zastoupení mastných kyselin v lipidické složce svaloviny prasat.
Odkazujeme na jmenované autory a jejich anotace uvedené v tištěném nebo  elektronickém sborníku na CD XXXV. Semináře.

Závěrem bychom Vás chtěli jako garanti této akce pozvat na příští ročník XXXVI. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny 2010“. Konference se uskuteční opět na počátku března příštího roku na MZLU v Brně, tentokrát v čase mezinárodního veletrhu SALIMA (2. – 5. 3. 2010).