Archiv akcí ČR

X. KONFERENCE Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice

České Budějovice

15 .5. 2013 

Pořadatelé:
Státní zdravotní ústav v Praze
Meziresortní komise pro řešení jodového deficitu
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta (grant NAZV 81105), Zdravotně sociální fakulta
Ministerstvo zemědělství ČR
Úřad pro potraviny, odbor bezpečnosti potravin
Společnost hygieny a komunitní medicíny ČSL JEP
Endokrinologická společnost ČSL JEP
Společnost pro výživu
s podporou fy Merck, s.r.o. a Biomedica spol. s r.o.

Termín akce:
15.5. 2013  od 10 hod.

Místo konání:
V Českých Budějovicích v areálu Jihočeské univerzity v AULE Bobík

Bez účastnického poplatku.

Konference je určena pro odbornou veřejnost a studenty z resortu zdravotnictví a veřejného zdravotnictví a resortu zemědělství oboru bezpečnosti potravin a výživy zvířat.

K ÚČASTI pasívní i aktivní (poster 120x 80 cm – formát A0) je nutno zaslat PŘIHLÁŠKU  nejpozději do 19. 4. (spolu s textem posterového sdělení do sborníku) na e-mail: zolta.szu@centrum.cz

Přihláška a program