Vzdělání a osvěta v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, výživy a veřejného zdraví prostřednictvím moderního komunikačního média

výživa a potraviny
Ministerstvo ZemědělstvíTento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Aktivity uskutečněné v r. 2017

Poradna

Zde jsou zveřejněny odpovědi odborníků na Vaše dotazy o problematice výživy a související problematice. Dotazy a odpovědi jsou tříděny takto:

Encyklopedie výživy

Encyklopedie výživy je soubor údajů, které se vztahují k problematice fyziologie výživy, hygieně výživy, dietologie, klinické medicíny, potravinářství, stravování a související legislativy. Encyklopedie je postupně doplňována.

Ze zahraniční literatury

Zde máte možnost seznámit se s novými zajímavými články z oblasti výživy, které byly uveřejněny v zahraničí literatuře. Naleznete zde stručné shrnutí článku přeložené do češtiny a odkaz na originální článek.

Konference, semináře a další zajímavé akce

Společnost pro výživu každoročně pořádá akce zaměřené na problematiku stravování a výživy. Společnost pro výživu vám dále přináší informace o akcích s tematikou výživy pořádaných dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí.