Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2023 – studentská konference – Praha

Výživa, potraviny a zdraví 2023 – studentská konference

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
pod záštitou 1. lékařské fakulty UK, Praha

Termín akce:
23. května 2023

Místo konání:
posluchárna Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK (č.m. 0300), Albertov 5, Praha 2

Prezentace:

  1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, magisterských a doktorandských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
  2. Délka jedné prezentace je 15 min.

Pokyny pro přihlašování a zasílání abstraktů:

  1. Pokyny pro přihlašování a zasílání abstraktů:
   Abstrakty mohou být předkládány v českém i anglickém jazyce. Délka textu abstraktu je omezena na 1500 znaků včetně mezer. Název abstraktu, jména autorů a název pracoviště se do tohoto limitu nezapočítávají. Bezprostředně po odeslání elektronické přihlášky  na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfbdjp2aHZk-rv1zMrccVarlY7ZKyGDuAIcUBCb3tasHovA/viewform s abstraktem bude hlavnímu prezentujícímu autorovi automaticky e-mailem zasláno potvrzení o registraci s přiloženým přihlášeným abstraktem, kontaktními údaji a odkazem, na kterém je možné abstrakt dodatečně opravit.
   Za jazykovou správnost a obsahovou úplnost abstraktu ručí autor.
  2. Termín ukončení podávání přihlášek a abstraktů: 20. 3. 2023 (pondělí) do 23:55 hodin.
  3. Po uzávěrce budou abstrakty vyhodnoceny odbornou komisí Společnosti pro výživu a 1. LF UK. Na základě hodnocení odborné komise budou nejlépe hodnocené abstrakty přijaty k přednášce.
   Uchazeči obdrží rozhodnutí odborné komise o přijetí k prezentaci začátkem května 2023.

Program konference

 

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, roční předplatné časopisy Výživa a potraviny v elektronické podobě a volný vstup na vybranou odbornou akci, pořádanou Společností pro výživu.

Vstup na konferenci je volný.

Odborní garanti konference:
MUDr. Petr Tláskal, CSc. – Společnost pro výživu
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – 1. LF UK